Databáze kolektivních smluv

Kolektivní smlouvy v Česku

Výběr kolektivních smluv z Česka je zveřejněn zde. Můžete zde najít originální texty, přečíst si je a procházet jednotlivými kapitolami a články, podle oblastí Vašeho zájmu.
Když kliknete na kolektivní smlouvu, otevře se stránka: nalevo je celý text a v pravém sloupci najdete shrnutí nařízení kolektivních smluv.
Odborové organizace a zaměstnavatelé z Česka přispěly k shromažďování těchto kolektivních smluv. Publikace je vyvinuta nadací WageIndicator a Univerzitou Dar es Salaam. Kontaktujte nás.

Porovnejte body jednotlivých kolektivních smluv z Česka napříč sektory, tématy a s jinými zeměmi

Kolektivní smlouvy - Sektorové / více zaměstnavatelů - Plný text

Kolektivní smlouvy - Firma / jeden zaměstnavatel - Plný text

loading...
Loading...