Sexuální obtěžování a domácí zaměstnanci

Domácí pracovníci patří mezi nejzranitelnější, pokud jde o zneužívání na pracovišti. Vzhledem k jejich izolaci (samostatně pracující v domácnosti) a typ práce (relativně nízce kvalifikovaní), domácí pracovníci mohou být vystaveni mnoha druhům nespravedlivého zacházení a zneužívání, od dlouhé pracovní doby až po podprůměrné mzdy. Mnoho žen a dívek po celém světě, které jsou zaměstnány jako domácí pracovnice, čelí různým typům zneužívání včetně sexuálního obtěžování.

Mezi formy sexuálního obtěžování patří takové chování, kdy zaměstnavatel nebo člen domácnosti vypráví nevhodné sexuální vtipy nebo poznámky, komentuje oblečení domácích pracovníků, vydává sexuální sugestivní zvuky jako například hvízdání, nevhodně se dotýká zaměstnanců, požaduje sexuální služby výměnou za to, že si domácí pracovník udrží svou práci nebo dokonce svou oběť znásilní.

Pro domácí pracovníky je oznámení sexuálního obtěžování velmi náročné. Protože pracují v izolaci, jakékoliv obvinění je jejich slovo proti slovu pachatele, navíc s velmi malou podporou svědků. Domácí pracovníci se také obávají ztráty zaměstnání, pokud sexuální obtěžování nahlásí.

Vzhledem k pracovnímu prostředí domácích pracovníků (bez oddělení lidských zdrojů, atd.) se sexuální obtěžování v domácnosti oznamuje jako trestný čin. Kvůli strachu z odplaty, strachu ze ztráty zaměstnání a strachu, že oběť nebude brána vážně, je však velmi vzácné, že k nahlášení takového trestného činu dojde.

Domácí pracovníci jsou stejní zaměstnanci jako ostatní a mají tedy nárok na pracoviště bez sexuálního obtěžování.

loading...
Loading...