Nucená Práce

Zákaz nucené práce

Každý má svobodu a právo na práci v oblasti svého výběru. Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. Obchodování s lidmi s cílem přimět je k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování je trestný čin podle trestního zákoníku České republiky. Pachatel může být uvězněn na dva až deset let.

Zdroj: Čl. 9 Listiny a §168 trestního zákoníku 40/2009

Právo změnit práci a právo ji ukončit

Před ukončením pracovního poměru musí zaměstnanec dodržovat výpovědní lhůty, jak je stanoveno v § 48 až 61 zákoníku práce č. 262/2006. Více informací naleznete v sekci Zabezpečení zaměstnání.

Inhumane Working Conditions

Maximální pracovní doba je 40 hodin týdně. Maximální délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Obvyklá denní pracovní doba je 8 hodin denně po dobu pět dní počas pracovního týdne.

Od pracovníků může být požadována práce přesčas za výjimečných okolností z vážných provozních důvodů. Zákoník práce stanovuje, že pracovníkům nemůže být nařízeno více přesčasové práce než 8 hodin v týdnu a 150 hodin v kalendářním roce. Práce přesčas nesmí během 26 týdnů překročit v průměru 8 hodin týdně. Kolektivní smlouva může tuto lhůtu prodloužit na 52 týdnů.

Právní předpisy pro nucenou práci

  • Zákoník práce č. 262/2006, 2012 / Labour Code No. 262/2006, last amended in 2017
  • Listina základních práv a svobod Ústavy České republiky (USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) / Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms from Czech Constitution
loading...
Loading...