Jaké jsou dopady sexuálního obtěžování na oběť?

Existuje mnoho fyzických, emocionálních a finančních následků sexuálního obtěžování. Ty mohou zahrnovat:

A. Zdravotní následky

 • úzkost
 • stres
 • únava
 • deprese
 • hubnutí nebo přibírání na váze
 • poruchy spánku
 • bolesti hlavy
 • posttraumatická stresová porucha (PTSD)

B. Finanční následky

 • snížený pracovní výkon protože se oběť se zaměřuje na řešení sexuálního obtěžování
 • zvýšená absence, aby oběť zabránila obtěžování, nebo z důvodu nemoci ze stresu, což vede k pracovní neschopnosti bez nároku na plat
 • ukončení pracovního poměru jako forma odplaty ze strany pachatele, nebo v důsledku snížené pracovní výkonnosti vyplývající z obtěžování
 • náklady na přemístění do jiného města nebo zaměstnání
 • ztráta kontaktů pro případ budoucích pracovních doporučení
 • ztráta kariéry

C. Sociální následky

 • násilí/agresivita jako forma odplaty ze strany pachatele nebo kolegů/přátel pachatele poté, co oběť podá stížnost
 • osobní život přetřásaný na veřejnosti - oběť se stává "obviněným" a její typ oblečení, životní styl a soukromý život jsou často terčem útoků
 • ponižování a drby
 • hanobení charakteru a dobré pověsti
 • ztráta důvěry v prostředích podobných tomu, kde došlo k obtěžování nebo u typu lidí, kteří zastávají podobné pozice jako pachatel
 • extrémní stres ovlivňující vztahy s partnerem, kolegy, rodinou a přáteli
loading...
Loading...