Sexuální obtěžování na pracovišti

Co je sexuální obtěžování na pracovišti?

Sexuální obtěžování se může objevit na jakémkoliv pracovišti - v továrně, v kanceláři, v obchodě nebo ve škole. Ať už jde o nevhodné chování ze strany manažera, spolupracovníka nebo například klienta, zhotovitele, prodejce, pokud takové chování vytváří nepřátelské pracovní prostředí nebo narušuje pracovní úspěch zaměstnance, je považováno za nezákonné sexuální obtěžování.

Sexuální obtěžování na pracovišti se liší od obecného sexuálního obtěžování tím, že přímo souvisí s vyděláváním peněz na živobytí. Obtěžování na pracovišti je často využíváno jako forma mocenské hry a může k němu docházet v jakékoliv fázi pracovního cyklu - od přijetí do zaměstnání po povýšení v práci.

Sexuální obtěžování na pracovišti může zahrnovat přímé sexuální návrhy, včetně situací, kdy výše postavení zaměstnanci žádají sexuální služby od níže postavených nebo mladších zaměstnanců. Může však jít například i o zastrašování jisté skupiny na základě pohlaví (například žen) ve snaze ohrozit jejich postavení v zaměstnání. V neposlední řadě může jít o vytváření nepřátelského prostředí pro ženy/muže pomocí sexistických vtipů, poznámek nebo sexuálně explicitních a pornografických fotografií.

Sexuální obtěžování na pracovišti může obětem zamezit schopnost vydělávat na živobytí, dobře vykonávat svou práci nebo dosáhnout svého plného potenciálu. Sexuální obtěžování může také otrávit pracovní prostředí pro ostatní spolupracovníky. Pokud takové chování zůstává nepovšimnuto, může sexuální obtěžování na pracovišti eskalovat až k násilnému chování.

Je sexuální obtěžování otázkou lidských práv?

Ano. Násilí v práci, jako je násilí na základě pohlaví, je otázkou lidských práv. Pokud dojde k sexuálnímu obtěžování, jde o porušení ženských (a mužských) lidských práv. Vyřešit tento problém, znamená prozkoumat základní příčiny diskriminačních praktik a jejich pochopení v kontextu různých regionálních, kulturních a společenských souvislostí.

Kdo může být obětí sexuálního obtěžování na pracovišti?

Obětí sexuálního obtěžování mohou být všichni zaměstnanci a zaměstnavatelé bez ohledu na pohlaví a pracovní zařazení. Ženy jsou více ohroženou skupinou, protože ve srovnání s muži častěji vykonávají méně placené práce a jsou často menší "autoritou" s nižší mocí a nižším statusem. Nicméně oběťmi sexuálního obtěžování mohou být i ženy, které zastávají významnou pracovní pozici.

Obětí může být i osoba samostatně výdělečně činná, která je obtěžována klientem nebo dodavatelem.

Kdo může být pachatelem sexuálního obtěžování na pracovišti?

Pachatelem sexuálního obtěžování může být jakýkoliv zaměstnanec a zaměstnavatel bez ohledu na pohlaví a pracovní zařazení. To zahrnuje vedoucí pracovníky, spolupracovníky, kolegy, klienty, dodavatele, zhotovitele, HR pracovníky a další.

Sexuální obtěžování se může objevit na každém pracovišti, ale v některých pracovních prostorech může být více časté. Jsou jimi například:

  • Pracovní prostředí, ve kterém dominují muži (například armáda, policie, stavební práce)
  • Práce, která je považována za "podřízenou" (například ošetřovatelství, masážní terapie, obsluha v restauraci) - Práce vykonávaná v izolaci (například pečovatelky/pečovatelé).
loading...
Loading...