Jak nejlépe vyjádřit svou motivaci

Důležité body

  • dejte si záležet - kvalita rozhoduje 
  • důležitá je stručnost, výstižnost, přehlednost 
  • pozor na gramatické chyby
  • nerozepisujte se více než na jednu strana A4
  • projevte zájem - zjistěte si, komu píšete a vyhledejte si informace o společnosti
  • buďte originální, prázdné fráze nezabírají 
  • vyzdvihněte vaše klady 
  • nezabývejte se vašimi nedostatky 
  • vždy uvádějte pouze pravdivé informace
 

Jak napsat dobrý motivační dopis

 Vašim základním úkolem je zaujmout čtenáře, do jehož rukou se text dostane, aby dal přednost vám před ostatními uchazeči. Způsob, jakým se budete prezentovat v motivačním dopise a styl, jaký zvolíte, ovlivní váš úspěch či neúspěch. Písemný projev je totiž náplní mnoha pracovních míst, a proto i budoucího zaměstnatele zajímá, jak dokážete pracovat s textem z hlediska obsahu, formy i gramatiky.

Stručnost a výstižnost jsou nezbytné

Text motivačního dopisu by měl být stručný, výstižný a přehledný. Rozsahem by neměl přesáhnout jednu stranu formátu A4, nejlépe je koncipovat dopis na maximálně půl strany. Samozřejmostí by měl být text bez gramatických chyb.

Základní údaje nesmějí chybět

V dopise by měly být uvedeny tyto údaje – jméno, adresa, telefon, e-mail adresáta i vaše, oslovení na začátku textu a datum, místo, jméno a podpis na jeho konci.

Důležitý je obsah

Motivační dopis by měl obsahovat několik informací. Nejprve to, o jakou pozici se ucházíte a proč je předmětem vašeho zájmu, dále pak vaše předpoklady k dobrému výkonu dané pozice.

V úvodu zmiňte vaše znalosti o společnosti, pro kterou chcete pracovat. Je dobré, aby váš budoucí zaměstnavatel věděl, že vás zajímají informace o jeho společnosti.  Těmito vědomostmi si jistě získáte jeho pozornost.

Podstatné je, abyste se soustředili na důvody, které vás vedly ke snaze získat právě toto místo. Snažte se být originální a vyhýbejte se prázdným větám.

Vyzdvihněte vaše klady, nezabývejte se vašimi nedostatky, ale vždy uvádějte pouze pravdivé informace.

Jiná pozice = nový motivační dopis

Dejte si práci a vytvořte nový dopis na každou další pozici, o kterou usilujete. Věnujte inzerované nabídce patřiční čas a zjistěte si jméno kontaktní osoby, která má pracovní pozici na starosti. Tím se váš text stane osobnější.

Motivační dopis je společně s životopisem součástí žádosti o pracovní místo. Jen dobře zpracovaný životopis totiž k úspěchu nestačí. Budoucího zaměstnavatele zajímá vaše motivace, a tu můžete nejlépe popsat právě v motivačním dopise. Takto zpracovaný písemný projev je vaší první vizitkou pro personalistu nebo potenciálního zaměstnavatele. Ti se podle kvality textu rozhodou, jestli jste vhodný kandidát na danou pozici. 
loading...
Loading...