Mateřství a Práce

Mateřská dovolená

Zaměstnankyně mají nárok na 196 dnů (28 týdnů) placené mateřské dovolené. Z těchto 28 týdnů dovolené zaměstnankyně může začít mateřskou dovolenou osm týdnů před očekávaným dnem porodu a pak čerpat zbylých 20 týdnů po narození dítěte. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a zároveň nesmí být delší než osm týdnů před porodem. V případě více narozených dětí trvá mateřská dovolená 37 týdnů.

Zdroj: § 195 zákoníku práce č. 262/2006

Příjem

Po dobu trvání mateřské dovolené 196 dnů/259 dnů (28 týdnů/37 týdnů v případě vícečetného těhotenství) je zaměstnankyni placeno 70% jejího denního výdělku až do maximální výši 31 740 Kč měsičně. Mateřská dovolená je vyplácena správou sociálního zabezpečení. Zaměstnankyně musí být zahrnuta do správy sociálního zabezpečení a přispívat do systému zdravotního pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před dnem zahájení dovolené, aby měla nárok na peněžitou dávku.

Zdroj: § 32 až 38 a 84 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Bezplatná zdravotní péče

Všichni obyvatelé a ti, kteří jsou výdělečně činní, mají nárok na výhody zdravotního pojištění. Zákon o zdravotním pojištění (zákon č. 189/2006 Sb.) upravuje poskytování zdravotní péče. Náklady hrazené ze zdravotního pojištění zahrnují určení diagnózy a lékařskou péči, preventivní programy, dodávky léků a terapeutických materiálů, přepravu pacientů, zdravotní a lékařské vybavení a lázeňské pobyty.

Právní předpisy pro mateřství a práci

  • Zákoník práce č. 262/2006, 2012 / Labour Code No. 262/2006, last amended in 2017
  • Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 / Sickness Insurance Act No. 187/2006
loading...
Loading...