Rodinné Povinnosti

Otcovská dovolená

Neexistuje žádné výslovné ustanovení zákona opravňující otce novorozeněte využít otcovskou dovolenou. Otcové mají nárok na čerpání rodičovské dovolené od data narození dítěte až do tří let věku dítěte. Rodičovská dovolená skutečně obsahuje krátkou rodičovskou dovolenou pro otce. Přečtěte si více o rodičovské dovolené. 

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je poskytována zaměstnancům - mužům a ženám, pokud si o ni požádají. Je poskytována kdykoliv od konce mateřské dovolené (pro matky) nebo od data narození dítěte (pro otce) do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Muž-zaměstnanec může využít rodičovskou dovolenou ve stejnou dobu, kdy je žena na mateřské dovolené. Oba rodiče mohou čerpat rodičovskou dovolenou ve stejný čas. Rodičovská dovolená je individuální a je vyplácena pouze jednomu z rodičů.

Zatímco na rodičovské dovolené má zaměstnanec (muž/žena) nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele, rodičovský příspěvek je vyplácen v rámci státní sociální podpory (Zákon č. 117/1995 Sb.). Rodičovský příspěvek se vyplácí do 4 let věku dítěte. Maximální částka, kterou lze čerpat v rámci rodičovského příspěvku do 4 let věku dítěte, je 220 000 Kč. Maximální výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně, pokud si rodič vybere možnost 24 měsíců. Pokud se rodič rozhodne poberat příspěvek dokud dítě nedosáhne tří let, dávka má strop 7 000 Kč měsíčně. Výhoda je hrazena z všeobecného zdanění.

Zdroj: § 196 zákoníku práce č. 262/2006, 2012;. § 1-2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, http://www.mpsv.cz/en/1603)

Flexibilní možnosti práce pro zaměstnance s nezletilými dětmi a jinými rodinnými povinnostmi

Zákoník práce poskytuje možnost flexibilní pracovní doby. Zaměstnanci s dětmi mohou mít také flexibilní nebo částečný úvazek. Při zařazení zaměstnanců do směn musí zaměstnavatel vzít v úvahu potřeby mužských a ženských zaměstnanců pečujících o děti. Pokud zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec (muž nebo žena) pečují o osobu, které je na nich částečně nebo zcela závislá, požádá o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Zdroj: § 85 a 241 zákoníku práce č. 262/2006

Právní předpisy pro rodinných povinností

  • Zákoník práce č. 262/2006, 2012 / Labour Code No. 262/2006, last amended in 2017
loading...
Loading...