Co je sexuální obtěžování?

Co je sexuální obtěžování?

Sexuální obtěžování zahrnuje veškeré nežádoucí a nechtěné sexuální návrhy, žádosti o sexuální služby a jiný verbální nebo fyzický kontakt sexuální povahy, který vytváří nepřátelské nebo útočné prostředí. Sexuální obtěžování můžeme označit za formu násilí na ženách a mužích, ale také za diskriminační zacházení. Klíčovou součástí definice je slovo "nežádoucí".

Sexuální obtěžování může mít různé podoby. Zahrnuje fyzické násilí i jemnější formy násilí jako donucování - nucení dělat něco proti své vůli. Může mít dlouhodobou podobu - opakované sexuální "vtipy", neustálé (nechtěné) pozvání na rande nebo nežádoucí flirtování sexuální povahy. Může jít také o jednorázovou událost - nevhodné dotyky nebo dokonce sexuální zneužívání či znásilnění.

Má pohlaví osoby přímou souvislost se sexuálním obtěžováním?

Ano - sexuální obtěžování je chování, které přímo souvisí s pohlavím osoby, která je předmětem sexuálním obtěžování. To je důvod, proč je považováno za diskriminační.

Podle studie, kterou provedla Mezinárodní organizace práce (ILO), "Sexuální obtěžování je neoddělitelně spojeno s mocí a často probíhá ve společnostech, které považují ženy za sexuální objekty a druhořadé občany." Běžným příkladem je, že se od žen očekávají sexuální služby za to, že jsou přijaty do zaměstnání, že dojde k jejich povýšené nebo se jim zvýší plat. Dalším příkladem je obtěžování na ulici, ke kterému dochází od hvízdnutí až k nepříjemným a urážlivým verbálním útokům a sexuálnímu zneužívání a znásilnění.

Důležité je, že sexuální obtěžování není totéž jako oboustranně odsouhlasené flirtování nebo vztah. Je to nežádoucí akt, který způsobuje nepříjemnosti a úzkost, a v některých situacích může být fyzicky i psychicky nebezpečný. Oběť může pociťovat strach, může se cítit nepohodlně, trapně nebo ohrožena.

Co můžeme označit za sexuální obtěžování?

V různých zemích světa existují různé právní definice sexuálního obtěžování, ale mezi nejčastější formy sexuálního obtěžování patří:

 • Vyprávění sexuálních nebo nevhodných vtipů
 • Zobrazování nebo distribuce sexuálně explicitních kreseb nebo obrázků
 • Dopisy, poznámky, emaily, telefonické hovory nebo jiný materiál sexuální povahy
 • Posuzování lidí podle jejich fyzických atributů
 • Sexuální komentáře o oblečení, stavbě těla nebo vzhledu jedince
 • Hvízdání
 • Sexuálně sugestivní zvuky nebo gesta, jakou jsou sací zvuky, mrknutí nebo napodobování sexuálního aktu
 • Přímé nebo nepřímé zastrašování a úplatky za vynucené sexuální aktivity
 • Opakované žádosti o schůzky nebo sex
 • Vulgární nadávky jako "štětka", "děvka" a podobně
 • Úrážlivé pohledy (například na ženská ňadra nebo mužské pozadí)
 • Nežádoucí otázky o soukromém sexuálním životě
 • Nechtěné doteky, objetí, líbání nebo nevhodné otírání se
 • Sledování osoby
 • Dotýkání se sama sebe sexuálním způsobem v přítomnosti jiných
 • Sexuální napadení
 • Obtěžování
 • Znásilnění.

Kde se setkáte se sexuálním obtěžováním?

Sexuální obtěžování může nastat kdekoli - v práci, na vysoké škole, na ulici, v obchodě, v klubu, při cestování veřejnou dopravou, na letišti a dokonce i doma. V podstatě jde o nežádoucí pozornost sexuální povahy, která se může vyskytnout na jakémkoli veřejném místě, tak v soukromí.

Obtěžují pouze muži ženy?

Ne. I ženy mohou sexuálně obtěžovat muže, muži jiné muže a ženy jiné ženy. Sexuální obtěžování se dějě bez ohledu na pohlaví obtěžovatele.

Pachatelé mohou být zaměstnavatelé, kolegové v práci, klienti, zákazníci, cizinci, příbuzní, přátelé, parta lidí nebo osoba, která s vámi vede přijímací rozhovor do zaměstnaní. Neexistuje žádný obecný profil osoby, která sexuálně obtěžuje.

loading...
Loading...