Pracovní zkušenosti nepomáhají českým ženám zmenšit genderový rozdíl v odměňování

Česko ukazuje velké rozdíly v odměňování mužů a žen mezi zaměstnanci v oblasti obsluhy stacionárních strojů a zařízení, mezi specialisty v obchodní sféře a veřejné správě, mezi úředníky v logistice nebo nekvalifikovanými pracovníky. Rozdíly v odměňování mužů a žen nejsou tak důležité u profesí vyžadujících vyšší kvalifikaci, např. u představitelů učitelského povolání nebo specialistů v oblasti vědy a techniky. Nicméně v žádné profesní oblasti si vydělávají ženy více než muži, bez ohledu na dobu pracovní zkušenosti.

Největší genderový rozdíl v odměňování ve prospěch mužů se ukazuje ve skupině nekvalifikovaných pracovníků, kde si muži vydělávají v průměru o 31% více než ženy. Muži zaměstnaní v obsluze strojů a zařízení si vydělávají o 25% než ženy s pracovní zkušeností 6 až 10 let o 23% více než ženy s pracovní zkušeností 11 až 20 let. V oblasti služeb a prodeje se platový rozdíl ve prospěch mužů pohybuje v rozpětí od 13% (pracovní zkušenost do 5 let) do 26% (pracovní zkušenost od 11 do 20 let). Co se týká profesí vyžadujících vyšší kvalifikaci, mezi specialisty v obchodní sféře a veřejné správě si muži vydělávají o 14% více než ženy během prvních 5 let. Poté platový rozdíl stoupá na 15% ve skupině zaměstnanců s pracovní zkušeností 6 až 10 let a 19% u zaměstnanců s pracovní zkušeností 11 a 20 let.

Ani v jedné skupině na základě povolání nebo pracovní zkušenosti si ženy vydělávají více než muži. Nicméně v oblasti vědy a techniky nebo v učitelském povolání jsou platy poměrně rovnocenné, aspoň v porovnání s jinými profesemi. Muži zaměstnání v oblasti vědy si vydělávají jen o 2% více než ženy ve skupině zaměstnanců s pracovní zkušeností do 5 let, platový rozdíl se ale zvětšuje na 9% ve skupině zaměstnanců s pracovní zkušeností 11 až 20 let. Rozdíl v odměňování mužů a žen v učitelském povolání v průměru činí 10%, i když ve skupině zaměstnanců s pracovní zkušeností 6 až 10 let činí platový rozdíl pouhá 4%.

Jak vzniká rozdíl v odměňování mužů a žen?

Genderový rozdíl v odměňování je definován jako nerovná platba za práci mající stejnou hodnotu a vykonanou na stejné úrovni dovedností a kvalifikace. Tento platový rozdíl je výsledkem vztahů a praktik založených na genderové segregaci. Tyto vztahy a praktiky upevňují rozdíl mezi existující nerovností příležitostí k rozvoji mezi muži a ženami, stejně jako nerovnost odměňování mezi pracovními skupinami a povoláními. Všimněte si, že se rozdíly v odměňování mužů a žen popsané níže vztahují jenom na analyzované pracovní skupiny a povolání.

Tabulka 1. Rozdíly v odměňování mužů a žen pro velké pracovní skupiny v České republice

Povolání Počet let praxe Muži Ženy Rozdíl v odměňování mužů a žen
Mediánový hrubý plat (€/hod.) Mediánový hrubý plat (€/hod.) % rozdíl
Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě 0-5 4.89 4.22 13.70%
6-10 5.79 4.9 15.37%
11-20 6.31 5.11 19.02%
Více než 20 5.92 5.05 14.70%
Zaměstnanci v ozbrojených silách, další hodnosti 0-5 4.81 4.7 2.29%
6-10 6.2 5.51 11.13%
11-20 6.23 5.65 9.31%
Více než 20 6.34 5.86 7.57%
Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání 0-5 5.18 4.67 9.85%
6-10 5.38 5.16 4.09%
11-20 5.55 5.05 9.01%
Více než 20 5.89 5.28 10.36%
Obsluha stacionárních strojů a zařízení 0-5 4.03 3.42 15.14%
6-10 4.37 3.5 19.91%
11-20 4.5 3.58 20.44%
Více než 20 4.56 3.82 16.23%
Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice 0-5 4.67 4.44 4.93%
6-10 5.51 4.72 14.34%
11-20 5.62 4.89 12.99%
Více než 20 5.83 5.03 13.72%
Pracovníci ve službách a prodeji 0-5 3.67 3.2 12.81%
6-10 4.33 3.24 25.17%
11-20 4.54 3.34 26.43%
Více než 20 4.44 3.32 25.23%
Obsluha strojů a zařízení, montéři 0-5 3.96 3.48 12.12%
6-10 4.43 3.31 25.28%
11-20 4.49 3.45 23.16%
Více než 20 4.4 3.6 18.18%
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 0-5 3.39 2.29 32.45%
6-10 3.84 2.64 31.25%
11-20 4.09 2.88 29.58%
Více než 20 4.05 2.88 28.89%

Zdroj: online internetový průzkum WageIndicator z roků 2013-2015

Rozdíl v odměňování mužů a žen byl získán prostřednictvím porovnání hrubých mediánových platů skupin podle pohlaví a vydělením výsledného rozdílu mediánovým platem mužů. Všechny pracovní skupiny v tabulce zahrnují aspoň 10 případů mužských a ženských respondentů.

Co je to projekt WITA-Gender Pay Gap?

Projekt With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (S inovatívními nástroji proti rozdílům v odměňování pohlaví) (leden 2015 – prosinec 2016) se zaměřuje na to, aby podstatně přispěl ke snižování velkých a přetrvávajících rozdílů v odměňování pohlaví. To bylo umožněno prostřednictvím akčního grantu č. 4000004929 programu PROGRESS Evropské komise. Jednou z činností je porovnávání platů mužů a žen na úrovni pracovních skupin a poskytování výsledků k publikování na vnitrostátních webových stránkách WageIndicator všech 28 členských států EÚ a Turecka, a také šíření prostřednictvím tisku.

Víc informací o projektu WITA

Víc informací o genderových rozdílech v odměňování v České republice najdete na Mujplat.cz

loading...
Loading...