Genderové rozdíly v odměňování napříč EU, ale Slovinské a Polské ženy ukazují východisko

Genderové rozdíly v odměňování, t.j. nerovné platy pro ženy vykonávající práci o stejné hodnotě jako jejich kolegové, se vyskytují hojně napříč celou Evropskou unií. Tyto rozdíly je vidět ve všech členských státech, začínaje od pouhého 1% v průměru v balkánském Slovinsku,  až po obrovské 28% v pobaltském Estonsku. Největší ekonomiky EU, jako jsou Německo, Francie a Spojení království, vykazují genderové rozdíly v odměňování (podle pořadí) 22, 20 a 16%. Typicky se platové rozdíly mužů a žen pohybují v rozmezí 10 až 20%. Tento poměr se opakuje i s přihlédnutím k prémiím a přídavkům navyšujícím čisté platy zaměstnanců. Na mapě Evropy však najdeme i několik světlých míst.

Zaprvé a především Slovinsko. Nejenom že jsou tu genderové rozdíly v odměňování téměř nepatrné (v průměru 1%), ale co se týká prémií a příplatků, ženy muže dokonce předčí. Dostávaly větší platby za přesčasy, větší úhradu výdejů, větší roční prémie a sváteční příplatky. Kromě toho, ženy se více podílejí na programech péče o děti a častěji se účastní zdravotních a penzijních fondů, než Slovinští muži. Snad jediným jiným evropským členským státem s podobně silnou vyjednávací pozicí žen je Polsko. Tady průměrný genderový rozdíl v odměňování stále zvýhodňuje muže o 5%, což je poměrně nízká hodnota v celoevropském měřítku. Co se ale týká výhod, ženy si vyjednávají lepší úkolové mzdy, úhrady výdejů, prémie a příplatky. Polští muži se však častěji účastní programů penzijního a zdravotního pojištění. 

Kromě velkých ekonomik, jako jsou Francie, Německo a Spojené království, kde ženy zaostávají za muži ve výši prémií a příplatků, je třeba zmínit Itálii, Španělsko, Portugalsko, Belgii, Nizozemsko, Irsko a Skandinávské země a také středoevropské země: Rakousko, Maďarsko a Rumunsko. To ponechává jen několik výjimek - zemí, kde ženy předčí muže co do jedné nebo několika sledovaných zaměstnaneckých výhod (viz tabulka níže).

Nejčastěji se rovnoprávné zacházení projevuje v důležité oblasti uspořádání péče o děti. Tady genderové rozdíly jsou vesměs minimální. Tento statistický fakt, spolu s výkonem Slovinek a Polek na jejich pracovních trzích, ukazují, že se genderové rozdíly v  odměňování dají zmenšovat pomocí příznivé kombinaci celonárodní politiky a individuálních vyjednávacích kompetencí.

Zpráva: Analýza genderových rozdílů ve výši peněžních a nepeněžních příplatků a prémií

Datum: 17. října, 2016

Co je to projekt WITA-Gender Pay Gap?

Projekt With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (S inovatívními nástroji proti rozdílům v odměňování pohlaví) (leden 2015 – prosinec 2016) se zaměřuje na to, aby podstatně přispěl ke snižování velkých a přetrvávajících rozdílů v odměňování pohlaví. To bylo umožněno prostřednictvím akčního grantu č. 4000004929 programu PROGRESS Evropské komise. Jednou z činností je porovnávání platů mužů a žen na úrovni pracovních skupin a poskytování výsledků k publikování na vnitrostátních webových stránkách WageIndicator všech 28 členských států EU a Turecka, a také šíření prostřednictvím tisku.

Víc informací o projektu WITA

Víc informací o genderových rozdílech v odměňování v České republice najdete na Mujplat.cz

loading...
Loading...