Ženy vydělávají o desítky procent méně než muži

V České republice muži vydělávají až o čtyřicet procent více než ženy. Pokud je průměrný hrubý hodinový plat muže 180,98 Kč, ženy dostávají za odpracovanou hodinu v průměru 128,78 Kč. Vyplývá to z odpovědí 3904 mužů a 2683 žen, kteří se v období od 2. března do 20. dubna zúčastnili anonymního průzkumu portálu MujPlat.cz a uvedli zde výši svého platu.

V České republice muži vydělávají až o čtyřicet procent více než ženy. Pokud je průměrný hrubý hodinový plat muže 180,98 Kč, ženy dostávají za odpracovanou hodinu v průměru 128,78 Kč. Vyplývá to z odpovědí 3904 mužů a 2683 žen, kteří se v období od 2. března do 20. dubna zúčastnili anonymního průzkumu portálu MujPlat.cz a uvedli zde výši svého platu.

S tímto extrémním údajem je ale třeba pracovat opatrně. Faktorů, které ovlivňují platové ohodnocení, je více a nedá se všeobecně říci, že žena automaticky vydělává o 40 procent méně než muž.

Pro získání přesnějšího obrazu je nutné zohlednit rozdíly ve vykonávaném povolání, v délce praxe, ve vzdělání, v tom, zda zaměstnanec pracuje na řídící pozici, ale i rozdíly mezi regiony České republiky. Po zohlednění těchto faktorů se rozdíly mezi platy mužů a žen zmenší, nicméně stále zůstává deseti- až třicetiprocentní rozdílnost v neprospěch žen.

Název skupiny povolání

Platy žen oproti platům mužů, průměr v dané skupině povolání po zohlednění individuálních charakteristik

Řídící pracovníci

(např. manažer, veřejný činitel)

-18,24%

Vědečtí pracovníci a inženýři

(např. analytik, ekonom, inženýr, lékárník, novinář, odborný poradce, pedagog, personalista, právník, programátor, lékař, zdravotní sestra, vědec apod.)

-14,23%

Odborní duševní pracovníci  

(např. bankéř, finanční poradce, IT, technik, laborant, obchodní zástupce, soudní úředník apod.)

-17,4%

Administrativa, úředníci

(např. referent, sekretářka, účetní, úředník, zákaznické služby apod.)

-10.86%

Zaměstnanci ve službách

(např. hasič, policista, pomocný personál ve zdravotnictví, prodavač v obchodě apod.)

-12.07%

Kvalifikovaní manuální pracovníci

(např. montér, elektromechanik, řezník, manuální pracovník v zemědělství, stavebnictví anebo strojírenství, výrobce a opravář přesných přístrojů, umělecký řemeslník, tiskař apod.)

-27,27%

Technická obsluha

(např. operátor strojů a zařízení, montážní pracovník, řidič a obsluha pojízdných strojních zařízení)

-28,3%

Nekvalifikovaní manuální pracovníci

(např. nekvalifikovaná síla v dopravě, prodeji, průmyslu, službách, stavebnictví, zemědělství apod.)

-25,49%

Názvy skupin povolání odpovídají standardizované mezinárodní klasifikaci povolání ISCO.

Zdroj: MujPlat.cz

Ani průměrné hodnoty v jednotlivých skupinách povolání neznamenají pro ženy automaticky nižší plat na této úrovni. Například na pozici programátor IT aplikací (v kategorii odborných duševních pracovníků) jsou rozdíly v platech minimální. I na pozici úředníka/úřednice nebo sekretáře/sekretářky vydělávají muži a ženy přibližně stejně. Pro povolání manažera zabezpečení zdravotní péče v kategorii řídících pracovníků platí, že žena má o více než 16 procent menší hrubou mzdu na hodinu než muž. Žena pracující jako softwarový inženýr v kategorii vědeckých pracovníků a inženýrů vydělává až o 44,8 procent méně než muž na stejné pozici.

Proč ženy vydělávájí méně?

Existují tři možné příčiny rozdílů v platech žen a mužů. První je přímá diskriminace: za stejnou práci ženy dostávají nižší plat. „Tuto příčinu není možné naší analýzou vyvrátit. I když jsme při výpočtech zohlednili nejdůležitější individuální rozdíly, výsledky naznačují, že ženy vydělávájí v průměru méně v každé z uvedených skupin povolání. Je však možné, že existují faktory, které nebylo možné zohlednit, proto přímou diskriminaci nemůžeme ani plně potvrdit," řekla Marta Kahancová zo Středoevropského institutu pro výzkum práce CELSI, který analyzoval údaje z průzkumu na stránce MujPlat.cz.

Dalším důvodem je, že ženy mohou mít stížený anebo dokonce znemožněný přístup na některé dobře placené povolání, na kariérní postup do řídících pozic či případně horší přístup ke vzdělání vyžadovanému při výkonu dobře placených profesí. „Jde o jinou formu diskriminace, kdy se muži soustředí na dobře placené místa a ženy vykonávají hůře placenou práci,“ říká M. Kahancová.

Nižší průměrný plat žen však nemusí souviset s jejich diskriminací. Některé ženy si totiž dobrovolně vybraly povolání s  nižším výdělkem, které jim však více vyhovuje z jiných důvodů. Nejčastěji jde o sladění pracovních povinností s výchovou dětí a péčí o rodinu. Typickým příkladem je školství, které poskytuje svým zaměstnancům dlouhé letní prázdniny.

„Ať už z důvodu preferencí žen anebo diskriminace na pracovišti, pokud bude přetrvávat trend koncentrace mužů na dobře placených místech a ženy budou převážně vykonávat méně ohodnocený povolání anebo odpracují méně hodin než muži, předpokládá se, že se zaznamenané rozdíly v platech nebudou zmenšovat ani v budoucích letech,“ uzavřela Kahancová.

21.7.2009

(CELSI – Central European Labour Studies Institute; mk2 & ik)

loading...
Loading...