Vyplatí se práce „v terénu“?

Liší se platy lidí, kteří dennodenně zachraňují životy jiných a pomáhají v ulicích našich měst v porovnání s platy lidí, kteří pracují v kancelářích? Databáze MujPlat.cz přináší několik zajímavých porovnání.

Liší se platy lidí, kteří dennodenně zachraňují životy jiných a pomáhají v ulicích našich měst v porovnání s platy lidí, kteří pracují v kancelářích? Databáze MujPlat.cz přináší několik zajímavých porovnání.

Zaměstnanci záchranných složek, jako jsou hasiči či zdravotní záchranáři, mají v průměru vyšší platy než lidé pracující v kancelářích. Zatímco medián hrubé hodinové mzdy hasiče v České republice je 130 korun, úředník dostává na hodinu 120 korun. Průměrně přitom hasiči odpracují 47 hodin týdně, zatímco úředníci 40.

Vyplývá to z porovnání databáze platů Můjplat.cz, která obsahuje detailní údaje o mzdách a pracovních podmínkách u jednotlivých povolání v České republice získané z internetového průzkumu. Vzorek záchranářů a úředníků obsahuje data od 2414 respondentů. 

Ve všech profesích, ať už záchranářských anebo kancelářských, roste plat zhruba stejně s délkou praxe a vyšším vzděláním. Vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci tak dostávají o 20 procent více než jejich kolegové se střední školou. Každých 5 let praxe zvyšuje mzdu zhruba o 10 procent.

Na výši mzdy záchranářů a úředníků má vliv i región. Práce v Praze a jejím okolí znamená pro záchranáře o 15 až 30 procent vyšší plat. Zatímco ale záchranáři jsou rovnoměrně rozmístění po celé České republice, úředníci pracují v Praze a dalších větších městech, čímž se jejich průměrný plat zvyšuje.  

Ve všech zmíněných zaměstnáních vydělávají ženy v průměru o 14 procent méně. Faktem je, že zatímco úřednickou profesi vykonává 70 procent žen, v hasičském sboru jich je jen okolo 13 procent. Naopak u zdravotních záchranářů pracuje až 90 procent žen. To determinuje i nižší průměrný výdělek zdravotních záchranářů v porovnání s hasiči.

V případě kancelářských pozic ovlivňuje výši platu i to, kdo je zaměstnavatelem. Pokud je to zahraniční společnost, její zaměstnanci dostávají průměrně i o 15 procent vyšší plat. Všeobecně vyšší mzdu též dostávají ti, kteří pracují pro větší společnost.

Podle databáze MujPlat.cz jsou hasiči nejčastěji muži ve věku 35 let se středoškolským vzděláním působící v regiónu mimo Prahu. Jejich medián hrubé hodinové mzdy je 127 korun a odpracují průměrně 50 hodin týdně. Úřednice jsou nejčastěji ženy ve věku 35 let se středoškolským vzděláním působící ve větších městech. Vydělávají 114 korun na hodinu a odpracují standardních 40 hodin týdně. Záchranářkou je nejčastěji žena ve věku 41 let se středoškolským vzděláním, která dostává 105 korun na hodinu a působí v regiónech mimo Prahu. 

 

O MůjPlat.cz

Projekt MůjPlat.cz je součástí internetového serveru JobDNES.cz s aktuální nabídkou volných pracovních míst. Cílem MůjPlat.cz je pomáhat zorientovat se v problematice práce a platů zaměstnance jako i uchazeče o zaměstnání. Koordinátorem projektu MůjPlat.cz pro ČR je Středoeuvropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institut – CELSI) se sídlem v Bratislavě. 

Poznámky:

•Vypočítané efekty na výši mezd zohledňují vzdělání, pohlaví, velikost a původ zaměstnavatele ale také regionální rozdíly, které mají na jejich výši největší vliv. Pro výpočty byl použit vzorek 2414 pozorování z databáze MujPlat.cz.  
•Medián hrubé mzdy je hodnota, která rozděluje soubor dat na dvě stejné poloviny (polovina zaměstnanců má hodinovou mzdu vyšší a polovina nižší, než je hodnota mediánu). Výhodou mediánu oproti průměru je, že není ovlivněný extrémně vysokými anebo extrémně nízkými hodnotami v daném souboru dat.

 

Kontakt: Ing. Monika Martišková
              Public Relations
              CELSI – Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce
              monika.martiskova@celsi.sk
              + 420 776 818 865

loading...
Loading...