V Čechách vydělávají manažeři málo

Manažeři v České republice si za svůj plat mohou dovolit méně než jejich kolegové v západní Evropě či Jižní Americe. Podle celosvětového srovnání platů projektu WageIndicator, který je v Česku známý pod názvem MůjPlat.cz, si mohou manažéři v Čechách koupit za svou hodinovou mzdu dva Big Mac hamburgery.

Celosvětově vydělávají nejméně manažeři a manažerky v zemích bývalého Sovětského svazu, jako je Rusko, Bělorusko, Ukrajina nebo Kazachstán. Zde je medián hrubé mzdy manažera v paritě kupní síly šest až 15 dolarů na hodinu.

Naopak nejvyšší výdělky mají manažeři v západní Evropě. Hodinovou mzdu nad 20 dolarů dostávají v Německu, Švédsku, Velké Britanii nebo ve Španělsku. Mzdu nad 20 dolarů vydělávají také manažeři v Jihoafrické republice. Čeští manažeři se se svými výdělky nacházejí spíše na konci žebříčku celosvětového srovnání platů. Za svou práci dostávají v mediánu 12,9 dolárů čemu odpovídá ekvivalent 180 Kč na hodinu.

Rozdíly ve výši mezd v jednotlivých zemích vyplívají z rozdílných podmínek nabídky a poptávky v tom kterém povolání v dané zemi. „Nával studentů na manažerské obory ale také rekvalifikace zaměstnanců po roce 1989 zapříčinily narůst nabídky v tomto povolání v České republice. Tím se navzdory ekonomickému růstu zúžil prostor pro růst mezd manažerů, říká ředitel pro výzkum Středoevropského institutu pro výzkum práce (CELSI) Martin Kahanec. CELSI projekt Mujplat.cz v České republice zastřešuje.

Vzhledem k tomu, že nákupní sila je v každé zemi různá, MůjPlat.cz uvádí okrem prepočtov v paritě kupní síly také srovnaní v tzv.Big Mac indexu, který udává, kolik Big Mac hamburgerů si v jednotlivých zemích mohou pracovníci za svou hodinovou mzdu dovolit.

V Česku si za svoji hodinovou mzdu mohou manažeři dovolit 1,9 hamburgeru, zatímco v  Nizozemí 4 a ve Velké Británii 4,8. Naopak nejméně je to v Brazílii (1,4 hamburgeru) nebo v Argentině (1,6 hamburgeru). V Jihoafrické republice je to 4,4 hamburgeru.

Jedním z cílů portálu Můjplat.cz je zvyšovat transparentnost na trhu práce. Proto vyvinul kalkulačku platů PlatoMetr (http://mujplat.idnes.cz/hlavni-stranka/Platometr), kde si návštěvník může porovnat svůj plat s průměrným platem na trhu podle svého oboru, povolání, vzdělání, věku a dalších charakteristik anebo si například ověřit rozdíl platů mezi muži a ženami ve svém povolání.

Projekt MůjPlat.cz je součástí internetového serveru JobDNES.cz s aktuální nabídkou volných pracovních míst. Cílem MůjPlat.cz je pomáhat zorientovat se v problematice práce a platů zaměstnance jako i uchazeče o zaměstnání. Koordinátorem projektu MůjPlat.cz pro ČR je Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institut – CELSI) se sídlem v Bratislavě.

Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institute - CELSI) je neziskový výzkumný institut se sídlem v Bratislavě. Zabývá se multidisciplinárním výzkumem trhu práce a jeho institucí, organizace práce, společenské zodpovědnosti firem, etnicity a migrace, a jejich úloh v ekonomickém, společenském a politickém životě moderní společnosti.

Poznámky:
Medián hrubé mzdy je hodnota, která rozděluje soubor dat na dvě stejné poloviny (polovina zaměstnanců má hodinovou mzdu vyšší a polovina nižší, než je hodnota mediánu). Výhodou mediánu oproti průměru je, že není ovlivněný extrémně vysokými anebo extrémně nízkými hodnotami v daném souboru dat.

  • Přepočet na dolary vyjadřuje odhad parity kupní síly Mezinárodního měnového fondu. Parita kupní síly vyjadřuje počet jednotek národní měny, za které lze koupit stejné množství výrobků a služeb  v USA.

Kontakt:
Ing. Monika Martišková
Public Relations
CELSI – Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce
monika.martiskova@celsi.sk
+ 420 776 818 865

Tabulka 1: Srovnání platů manažeřů podle pozic v ČR

 

Medián hrubé hodinové mzdy v Kč

Medián čisté hodinové mzdy v Kč

Medián počtu Big Mac hamburgerů za hodinovou mzdu

Ředitelé a vrcholní manažeři

192,9

130,8

1,9

Střední manažment

175,0

119,0

1,7

Manažeři marketingu a prodeje

173,4

130,5

1,9

Zdroj: WageIndicator.org

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Srovnání platů manažeřů ve světe

 

Medián hrubé hodinové mzdy v dolárech v paritě kupní síly

Medián čisté hodinové mzdy v dolárech v paritě kupní síly

Medián počtu Big Mac hamburgerů za hodinovou mzdu

Belgie

21,7

12,6

3,3

Finsko

20,6

13,1

3,7

Německo

19,7

12,7

3,1

Nizozemí

24,6

15,3

3,8

Španělsko

22,3

14,8

3,3

Švédsko

22,5

15,2

2,9

Velká Británie

24,1

16,4

4,7

Česká republika

12,9

9,4

1,9

Argentina

15,3

11,9

1,5

Brazílie

8,3

6,7

1,2

Kolumbie

13,0

10,2

1,6

Mexiko

12,2

9,2

2,4

Ázerbájdžán

8,1

6,6

:

Bělorusko

6,9

5,7

:

Kazachstán

6,6

5,1

 

Rusko

8,4

7,1

2,1

Ukrajina

5,5

4,0

:

Indonésie

5,2

3,9

1,1

Jihoafrická republika

21,2

15,2

4,2

Zdroj: WageIndicator.org

 

 

 

loading...
Loading...