Se svou mzdou je nespokojených 30 procent Čechů

Až 30 procent zaměstnanců v ČR je nespokojených se svojí mzdou. Přitom jen 16 % pracovníků je nespokojených i se svým povoláním. Vyplývá to z internetového průzkumu Můjplat.cz, který zahrnuje odpovědi od 11 400 respondentů.

walkietalkie.jpg

Až 30 procent zaměstnanců v ČR je nespokojených se svojí mzdou. Přitom jen 16 % pracovníků je nespokojených i se svým povoláním. Vyplývá to z internetového průzkumu Můjplat.cz, který zahrnuje odpovědi od 11 400 respondentů.

 

Z průzkumu dále vyplývá, že se svojí mzdou jsou častěji nespokojení zaměstnanci s nízkými mzdami. Za nízkou mzdu je možné považovat mzdu pod hranicí 60 procent mediánu mezd v národním hospodářství. V České republice je medián hrubé mzdy přibližně 19 700 Kč, nízké mzdy tak podle této definice mají ti, kteří vydělávají méně než 11 780 Kč měsíčně. Podle průzkumu MůjPlat.cz až 54 procent respondentů se mzdou pod touto hranicí odpovídalo, že jsou se svojí mzdou velmi nespokojení anebo nespokojení. Avšak jen pětina respondentů, kteří mají nízké mzdy, vyjadřuje i úplnou anebo částečnou nespokojenost se svým povoláním.

Minimální hrubá hodinová mzda v ČR je 48,1 Kč na hodinu, což odpovídá 8 000 korunám měsíčně. Tato suma se v ČR nezvýšila už 5 let a v současnosti představuje přibližně jednu třetinu průměrné mzdy v národním hospodářství. Zákon však definuje i tzv. zaručenou mzdu pro různé typy povolání. Jde o osm platových stupňů určených jako násobky minimální mzdy, které představují nejnižší odměnu za práci s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Nejvyšší, osmý platový stupeň odpovídá 16 100 Kč měsíčně nebo 96,20 Kč za hodinu a je zaručenou mzdou pro povolání s nejvyšší náročností a zodpovědností.

Nejnižší platy v jednotlivých povoláních tak mohou být různé. Z údajů v databázi MůjPlat.cz můžeme říci, kolik dostávají nejméně placení zaměstnanci v povoláních podle stupně náročnosti a zodpovědnosti dané práce. V řídících a odborných funkcích dostává 10 procent pracovníků s nejnižším platem méně než 93 Kč na hodinu. Ve službách jako jsou technici, zdravotníci či učitelé dostávají nejméně placení zaměstnanci za svoji práci méně než 73 Kč na hodinu. Desetina zaměstnanců, kteří pracují jako pomocní pracovníci, dostává hrubou hodinovou mzdu menší než 66 Kč. Pracovníci s nižší mzdou zároveň odpracují týdně průměrně o dvě hodiny více než je standardní 40 hodinový pracovní týden.

Jak dále vyplývá z údajů MůjPlat.cz nejméně placení pracovníci jsou častěji ženy a pracovníci bez vysokoškolského vzdělání. Málo placená povolání přitom vykonávají všechny věkové skupiny. Většina z nízce placených zaměstnanců, kteří pracují ve službách, obchodě anebo jako manuální a pomocné síly, nemají ve svých firmách a podnicích uzavřené kolektivní smlouvy. Nejčastějšími povoláními, kde lidé vydělávají málo, jsou učitelé, sociální pracovníci, úředníci na nižších pozicích, prodavači a lidé za přepážkami.

Na stránkách MůjPlat.cz probíhá celoroční soutěž o odměnu ve výši minimální mzdy. Cílem soutěže je motivovat návštěvníky stránky k vyplnění dotazníku a zároveň upozornit na minimální mzdu v dané zemi. Za vyplnění dotazníku v roce 2010 vyhrála 8 000 Kč paní Ivana D., které je 34 let, žije v Praze a pracuje jako mzdová účetní. Soutěž probíhá i v roce 2011.

 

 

O MůjPlat.cz

Projekt MůjPlat.cz je součástí internetového serveru JobDNES.cz s aktuální nabídkou volných pracovních míst. Cílem MůjPlat.cz je pomáhat zorientovat se v problematice práce a platů zaměstnance jako i uchazeče o zaměstnání. Koordinátorem projektu MůjPlat.cz pro ČR je Středoeuvropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institut – CELSI) se sídlem v Bratislavě. 

Poznámky:

•Vypočítané efekty na výši mezd zohledňují vzdělání, pohlaví, velikost a původ zaměstnavatele ale také regionální rozdíly, které mají na jejich výši největší vliv. Pro výpočty byl použit vzorek 2414 pozorování z databáze MujPlat.cz.  
•Medián hrubé mzdy je hodnota, která rozděluje soubor dat na dvě stejné poloviny (polovina zaměstnanců má hodinovou mzdu vyšší a polovina nižší, než je hodnota mediánu). Výhodou mediánu oproti průměru je, že není ovlivněný extrémně vysokými anebo extrémně nízkými hodnotami v daném souboru dat.

 

Kontakt: Ing. Monika Martišková
              Public Relations
             CELSI – Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce
             monika.martiskova@celsi.sk
             + 420 776 818 865

loading...
Loading...