Recepční a řidiči vydělávají v Čechách stejně

V České republice si řidiči a recepční za svou hodinovou mzdu mohou dovolit stejné množství zboží. Celosvětově jsou tak jejich platy porovnatelné s platy ve Španělsku, v Rusku nebo v Jihoafrické republice. Vyplývá to z celosvětového srovnání platů projektu WageIndicator, který je v Česku známý pod názvem MůjPlat.cz.

V České republice si řidiči a recepční za svou hodinovou mzdu mohou dovolit stejné množství zboží. Celosvětově jsou tak jejich platy porovnatelné s platy ve Španělsku, v Rusku nebo v Jihoafrické republice. Vyplývá to z celosvětového srovnání platů projektu WageIndicator, který je v Česku známý pod názvem MůjPlat.cz.

MůjPlat.cz přináší srovnání platů založené na BigMac indexu, což je alternativní způsob měření koupěschopnosti platů. BigMac index vyjadřuje množství BigMac hamburgerů, které si mohou zaměstnanci v dané zemi dovolit za svou hodinovou mzdu. Recepční, podobně jako řidiči si tak mohou za svou hodinovou mzdu v Čechách dovolit 1,2 BigMac hamburgeru.

V západní Evropě si zástupci obou povolání mohou dovolit víc, i když řidiči zpravidla o něco méně než recepční. Zatímco recepční v Nizozemí si mohou koupit 2,8 hamburgerů, v Belgii a Velké Británii 2,5, řidiči taxíků si v Nizozemí koupí jen 2,5 hamburgerů a v Belgii 2,4.

Celosvětově vydělávají nejméně řidiči a recepční v zemích Jižní Ameriky, jako je Brazílie, Kolumbie či Mexiko, kde si mohou za svou hodinovou mzdu dovolit méně než jeden hamburger.

Jedním z cílů portálu Můjplat.cz je zvyšovat transparentnost na trhu práce. Z tohoto důvodu byla vyvinuta kalkulačka platů PlatoMetr (http://mujplat.idnes.cz/hlavni-stranka/Platometr), kde si návštěvník může porovnat svůj plat s průměrným platem na trhu podle svého oboru, povolání, vzdělání, věku a dalších charakteristik anebo si například ověřit rozdíl platů mezi muži a ženami ve svém povolání.

Projekt MůjPlat.cz je součástí internetového serveru JobDNES.cz s aktuální nabídkou volných pracovních míst. Cílem MůjPlat.cz je pomáhat zorientovat se v problematice práce a platů zaměstnance jako i uchazeče o zaměstnání. Koordinátorem projektu MůjPlat.cz pro ČR je Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institut – CELSI) se sídlem v Bratislavě.

Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institute - CELSI) je neziskový výzkumný institut se sídlem v Bratislavě. Zabývá se multidisciplinárním výzkumem trhu práce a jeho institucí, organizace práce, společenské zodpovědnosti firem, etnicity a migrace, a jejich úloh v ekonomickém, společenském a politickém životě moderní společnosti.

Poznámky:

  • Medián hrubé mzdy je hodnota, která rozděluje soubor dat na dvě stejné poloviny (polovina zaměstnanců má hodinovou mzdu vyšší a polovina nižší, než je hodnota mediánu). Výhodou mediánu oproti průměru je, že není ovlivněný extrémně vysokými anebo extrémně nízkými hodnotami v daném souboru dat.
  • Přepočet na dolary vyjadřuje odhad parity kupní síly Mezinárodního měnového fondu. Parita kupní síly vyjadřuje počet jednotek národní měny, za které lze koupit stejné množství výrobků a služeb  v USA.

Kontakt:
Ing. Monika Martišková
Public Relations
CELSI – Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce
monika.martiskova@celsi.sk
+ 420 776 818 865

loading...
Loading...