Příplatek k dovolené dostává 17 procent Čechů

Pokud jste letos dostali od zaměstnavatele příplatek k vaší letní dovolené, patříte k 17 procentům zaměstnanců, kteří v Čechách takové výhody pobírají. Vyplývá to z internetového průzkumu portálu MůjPlat.cz na vzorku 13 673 respondentů.

Nejčastěji dostávají příplatek k dovolené lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním ve věku 40 až 49 let. Mladí lidé dostávají tento benefit vzácněji. Ve věku 20 až 29 let je to 16 procent zaměstnanců a ve věku 30 až 39 let je to 21 procent pracovníků. Nejčastěji dostávají příplatek čtyřicetiletí zaměstnanci, a to 25 procent z nich.

„Navzdory tomu, že kvůli krizi zaměstnavatelé škrtali různé benefity, někteří příplatek k dovolené stále poskytují, a to buď plošně na základě kolektivní smlouvy, anebo selektivně klíčovým zaměstnancům,“ říká ředitel pro výzkum Středoevropského institutu pro výzkum práce (CELSI) Martin Kahanec. CELSI projekt Můjplat.cz v České republice zastřešuje.

Podle odpovědí respondentů internetového průzkumu si na příplatku k dovolené polepší 11 procent zaměstnanců se základním vzděláním, zatímco mezi zaměstnanci s ukončenou střední a vysokou školou je to v obou skupinách 19 procent.

Tyto příplatky jsou přitom častější v Praze než v ostatních regionech. Jestliže v Praze má takový benefit 20 procent zaměstnanců, mimo Prahu je to jenom 15 procent. Příplatky na dovolenou přitom dostávají stejně často muži jako ženy.

Projekt MůjPlat.cz je součástí internetového serveru JobDNES.cz s aktuální nabídkou volných pracovních míst. Cílem MůjPlat.cz je pomáhat zorientovat se v problematice práce a platů zaměstnance jako i uchazeče o zaměstnání. Koordinátorem projektu MůjPlat.cz pro ČR je Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institut – CELSI) se sídlem v Bratislavě.

Jedním z cílů portálu Můjplat.cz, který zastřešuje CELSI, je zvyšovat transparentnost na trhu práce. Z toho důvodu byla vyvinuta kalkulačka platů PlatoMetr (http://mujplat.idnes.cz/hlavni-stranka/Platometr), kde si návštěvník může porovnat svůj plat s průměrným platem na trhu podle svého oboru, povolání, vzdělání, věku a dalších charakteristik anebo si například ověřit rozdíl platů mezi muži a ženami ve svém povolání.

Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institute - CELSI) je neziskový výzkumný institut se sídlem v Bratislavě. Zabývá se multidisciplinárním výzkumem trhu práce a jeho institucí, organizace práce, společenské zodpovědnosti firem, etnicity a migrace, a jejich úloh v ekonomickém, společenském a politickém životě moderní společnosti.

 

Kontakt:
Ing. Monika Martišková
Public Relations
CELSI – Středoevropský institut pro výzkum práce
monika.martiskova@celsi.sk
+ 420 776 818 865

loading...
Loading...