O důchody se obává 30 procent Čechů

Až 30 procent Čechů vyjádřilo v internetovém průzkumu portálu MujPlat.cz obavy o svůj budoucí důchod. O svoje důchody se přitom víc obávají ženy, lidé z regionů mimo Prahy a lidé ve vyšším věku. Průzkum je zastřešován Středoevropským institutem pro výzkum práce/Central European Labour Studies Institute (CELSI).

Až 30 procent Čechů vyjádřilo v internetovém průzkumu portálu MujPlat.cz obavy o svůj budoucí důchod. O svoje důchody se přitom víc obávají ženy, lidé z regionů mimo Prahy a lidé ve vyšším věku. Průzkum je zastřešován Středoevropským institutem pro výzkum práce/Central European Labour Studies Institute (CELSI).


Z průzkumu MujPlat.cz vyplývá, že v Praze se o svůj důchod obává přibližně 27 procent respondentů, zatímco v ostatních regionech je to až 32 procent. Mladší lidé se přitom o svoje budoucí důchody obávají méně než ti dříve narození. Nejmenší pochybnosti panují mezi lidmi ve věku do 30 let. Nejistotu ohledně svého důchodu v průzkumu vyjádřilo 22 procent mladých Pražanů a 25 procent mladých lidí z regionů mimo Prahu.

Ve skupině respondentů ve věku 30 až 39 let vyjádřilo obavy o svůj důchod 24 procent Pražanů a 28 procent lidí žijících mimo Prahu. Mezi respondenty ve věku 40 až 49 se o důchod obává 32 procent lidí žijících v Praze a 41 procent lidí žijících v regionech mimo Prahu. Nejvíce se o důchody obávají 50 a víceletí respondenti. V této kategorii vyjádřilo obavy dokonce až 46 procent z těch, co žijí v Praze a 45 procent z ostatních krajů.

Při pohledu na povolání respondentů se o výši svého důchodu nejvíce obávají lidé pracující ve službách - až 44 procent v mimopražských regionech a 41 procent v Praze. Dále jsou to řemeslníci a opraváři, montéři a úředníci, kteří se také obávají o svoji penzi častěji.

Ve všech kategoriích se o svůj důchod častěji obávaly ženy než muži. „Výzkumy ukazují, že ženy vnímají různá rizika významně vyšší než muži, a to i když srovnáme muže a ženy se stejnými sociálními, ekonomickými a demografickými charakteristikami. Jejich averze k riziku je též vyšší a navíc roste s počtem dětí,“ tvrdí ředitel CELSI pro výzkum Martin Kahanec a dodává, že obavy o budoucí důchod mohou mít vážné ekonomické následky už dnes. „Nedůvěra k systému důchodového zabezpečení může totiž vést k neochotě platit odvody a tím k růstu šedé ekonomiky.“

Průzkumu se zúčastnilo 7924 respondentů, kteří hodnotili svoje obavy z budoucího důchodu na stupnici od jedné do pěti, přičemž nejnižší hodnota znamenala žádné obavy a nejvyšší hodnota znamenala velmi velké obavy. Za ty, kteří se budoucího důchodu obávají, jsou považováni ti, kteří vyjádřili velké a velmi velké obavy o svůj budoucí důchod. 

O MůjPlat.cz

Projekt MůjPlat.cz je součástí internetového serveru JobDNES.cz s aktuální nabídkou volných pracovních míst. Cílem MůjPlat.cz je pomáhat zorientovat se v problematice práce a platů zaměstnance jako i uchazeče o zaměstnání. Koordinátorem projektu MůjPlat.cz pro ČR je Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institut – CELSI) se sídlem v Bratislavě.

 

Kontakt: Ing. Monika Martišková
              Public Relations
              CELSI – Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce
              monika.martiskova@celsi.sk
              + 420 776 818 865

loading...
Loading...