Nízké platy učitelů vedou ke slabým studijním výsledkům

Čeští učitelé dostávají za svoji práci výrazně méně než jejich kolegové v Holandsku, Španělsku nebo Velké Británii. Vyplývá to ze srovnání platů projektu WageIndicator za rok 2012, který je v Česku známý pod názvem MůjPlat.cz.

Učitelé v Čechách vydělávají podle dat z WageIndicatoru měsíčně 24 600 Kč. Jde přitom o medián, tedy střední hodnotu platů učitelů. Podle celosvětového srovnání je tak Česko nad průměrem zemí východní Evropy, naopak zaostává za zeměmi západní Evropy.

Například ve Španělsku vydělávají učitelé v přepočtu 58 tisíc Kč, ve Velké Británii je to 70 tisíc, v Belgii 73 tisíc a v Holandsku 75 tisíc Kč měsíčně. Naopak nejméně za svou práci dostanou učitelé v Indonésii, a to jen něco málo přes 4 tisíc Kč, dále v Bělorusku přes 7 tisíc Kč a na Ukrajině jen 8 200 Kč.

Čeští učitelé se tak mohou srovnávat spíše se svými kolegy ze zemí mimo Evropu, zejména z Jižní Ameriky. Kolem 25 až 30 tisíc Kč tam v přepočtu vydělávají učitelé v Kolumbii, Chile a Brazílii. Použité data vycházejí z průzkumu WageIndicator ze vzorku 3113 učitelů z 16 zemí světa.

Učitelé v České republice vydělávají podle statistik něco málo nad mediánem platů v zemi. „Výše tohoto platu může být dostatečnou motivací pouze pro učitele na venkově, avšak v městech dlouhodobě pozorujeme odliv kvalitních učitelů do jiných sektorů,“ říká Martin Kahanec, ředitel pro výzkum Středoevropského institutu pro výzkum práce (CELSI), který projekt MůjPlat zastřešuje. To může podle něj mít negativní dopad na vzdělávání dětí a mládeže. „Analýzy ukazují, že kvalita učitelů je hlavním determinantem výsledků žáků a studentů ve vzdělávacím procesu,“ dodává Kahanec.

Jedním z cílů portálu Můjplat.cz je zvyšovat transparentnost na trhu práce. Z tohoto důvodu vyvinul kalkulačku platů PlatoMetr, kde si návštěvník může porovnat svůj plat s průměrným platem na trhu podle svého oboru, povolání, vzdělání, věku a dalších charakteristik anebo si například ověřit rozdíl platů mezi muži a ženami ve svém povolání.

Cílem MůjPlat.cz je pomáhat zorientovat se v problematice práce a platů zaměstnance, ale také uchazeče o zaměstnání. Koordinátorem projektu MůjPlat.cz pro ČR je Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institut – CELSI) se sídlem v Bratislavě.

Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institute - CELSI) se zabývá multidisciplinárním výzkumem trhu práce a jeho institucí, organizace práce, společenské zodpovědnosti firem, etnicity a migrace, a jejich úloh v ekonomickém, společenském a politickém životě moderní společnosti.

Tabulka: Platy učitelů ve světě, rok 2012

ZeměHrubá měsíční mzda v korunáchHrubá hodinová mzda v PPP* $
Nizozemí7525521,51
Belgie7325319,72
Spojené království7026921,32
Španělsko5792018,67
Jižní Afrika3398617,3
Chile2932010,54
Brazílie265858,48
Česká republika2463411,4
Kolumbie233089,89
Mexiko184157,9
Kazachstán138475,11
Rusko123024,94
Indie98698,21
Ukrajina82444,85
Bělorusko71415,55
Indonésie43131,81
Zdroj: MujPlat.cz a Wageindicator.
*PPP-parita koupní síly (purchasing power parity) srovnáva koupyschopnost obyvatelstva v jednotlivých státech s ohledem na náklady na život v dané zemi.
loading...
Loading...