Nadnárodní firmy prý platí lépe. Opravdu?

Nadnárodní firmy nabízejí atraktivní platy a pracovní podmínky s cílem přilákat kvalitní pracovní sílu. To může mít vliv na celkový vývoj platů v ekonomice a zlepšování pracovních podmínek i v jiných hospodářských odvětvích. I když tomu tak zpravidla je, výsledky nedávno ukončeného výzkumného projektu WIBAR 2 však ukazují, že to neplatí pro každé hospodářské odvětví ani pro každou zemi.

Nadnárodní firmy nabízejí atraktivní platy a pracovní podmínky s cílem přilákat kvalitní pracovní sílu. To může mít vliv na celkový vývoj platů v ekonomice a zlepšování pracovních podmínek i v jiných hospodářských odvětvích. I když tomu tak zpravidla je, výsledky nedávno ukončeného výzkumného projektu WIBAR 2 však ukazují, že to neplatí pro každé hospodářské odvětví ani pro každou zemi.

Projekt WIBAR 2 (zkratka z anglického WageIndicator for Collective Bargaining 2) zkoumal vliv zahraničních investicí na platy a pracovní podmínky ve vybraných členských státech EU (Belgie, Finsko, Holandsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie). Na výzkum byly použity data získané z vyplněných anonymních dotazníků z celosvětového projektu WageIndicator, součástí kterého je i MůjPlat.cz. Projekt zkoumal platy a pracovní podmínky ve více hospodářských odvětvích. Například ve výrobě a zpracování kovů, výrobě elektroniky, finančnictví, v call centrech, obchodě, informačních technologiích, a v dopravě a telekomunikacích.

Studie ukázala, že nadnárodní společnosti stále platí výrazně vyšší hodinové mzdy než domácí firmy. Platí to nejvíce v Německu, Polsku, Španělsku a do jisté míry i ve Velké Británii a Holandsku. Výzkum vzal do úvahy i velikost společnosti, pohlaví pracovníků, pracovní dobu, vzdělání a délku působení ve společnosti.

V Belgii a Finsku jsou rozdíly minimální, dokonce v jistých případech jsou pracovníci v nadnárodních firmách ohodnoceni hůře než u domácích zaměstnavatelů. Podle výzkumných pracovníků, kteří se na projektu podíleli, souvisí tyto rozdíly s rozdílnou strukturou ekonomiky v jednotlivých zemích. Důležitým faktorem jsou i odlišnosti v kolektivním vyjednávání mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v jednotlivých zemích.

Platí v nadnárodních firmách lépe než v Česku? Na tuto otázku bude možné odpovědět už brzo. V anonymním průzkumu, kterého se můžete účastnit zde, brzo přibude nová otázka, v které bude možné uvést nadnárodní firmu, kde pracujete. Čím více vašich kolegů a známých se zúčastní našeho průzkumu, tím dříve vám přineseme výsledky porovnávající platy a pracovní podmínky v jednotlivých nadnárodních firmách. Pokud se zapojíte do průzkumu, můžete vyhrát zajímavé ceny.

WIBAR2 je druhou částí úspěšného projektu financovaného Evropskou komisí. V letech 2007 a 2008 ho uskutečnili ekonomové a sociologové z holandské Univerzity v Amsterdamu, britské Ruskin College a německého výzkumného institutu Wirtschafts-und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) v Duesseldorfu. Na projektu spolupracovala i Evropská federace zaměstnanců v kovozpracujícím průmyslu a Evropská konfederace odborových svazů. Výsledky výzkumu byly prezentované na odborných konferencích v říjnu a listopadu 2008 v Bruselu, Oxfordu a Duisburgu. Více o projektu včetně detailnějších studií podle průmyslových sektorů najdete v anglickém jazyce zde. Pokud máte konkrétní otázky, napište nám.

loading...
Loading...