Muži jsou všeobecně spokojenější se svými platy než ženy

Ačkoliv muži stejně jako ženy udávají zvýšení platu v průběhu posledního roku, ženy častěji vyjadřují nespokojenost se svým platem podle dat shromážděných za rok 2009 v porovnání s rokem 2008. Muži navíc získávají častěji příplatky za přesčasy než ženy. Ukazuje to internetová statistika provedená v roce 2009 na základě odpovědí 23 tisíc zaměstnanců, kteří vyplnili dotazník na www.mujplat.idnes.cz při projektu WageIndicator.

Ačkoliv muži stejně jako ženy udávají zvýšení platu v průběhu posledního roku, ženy častěji vyjadřují nespokojenost se svým platem podle dat shromážděných za rok 2009 v porovnání s rokem 2008. Muži navíc získávají častěji příplatky za přesčasy než ženy. Ukazuje to internetová statistika provedená v roce 2009 na základě odpovědí 23 tisíc zaměstnanců, kteří vyplnili dotazník na www.mujplat.idnes.cz při projektu WageIndicator. 

Stále častěji se opakuje téma finanční krize a jejích dopadů na pracovní podmínky zaměstnanců a zaměstnavatelů. Týká se to především platového ohodnocení, příplatků za přesčas a ostatních benefitů. Podle výzkumu zvýšení platu udávají zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou častěji o 50% než zaměstnanci s nízkými platy. Povýšení dosáhli častěji zaměstnanci, kteří pracují ve firmě méně než 7 let.  Přitom směny navíc a příplatky za práci o víkendech jsou běžnější v soukromých firmách a u povolání, jako jsou provozní pracovníci ve službách a obchodě, kvalifikovaní dělníci, řemeslníci nebo pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a nadřízení v těchto oborech. Příplatky za přesčasy jsou více vypláceny řemeslníkům a pracovníkům obsluhující stroje a zařízení nebo zaměstnancům s vyššími příjmy. 

Co se týče bonusů, vánoční bonus a bonus ke konci roku získávají méně pracovníci bez řídící funkce a častěji zaměstnanci, kteří pracují ve firmě méně než 7 let. Všeobecně mají tyto bonusy k dispozici stejně ženy jako muži, a to ve stejném poměru u všech oborů. Osobní příplatky v poslední výplatě byly zaznamenány více u zaměstnanců bez soukromého vlastníka. Prudce stoupající trend osobních příplatků je prokazatelný u zákonodárců, vedoucích a řídících pracovníků, vědeckých a odborných pracovníků, technických, pedagogických pracovníků, pracovníků ve zdravotnictví, úředníků a provozních pracovníků ve službách a obchodě.

Celková spokojenost s platem klesá s kvalitou práce. Zaměstnanci ve firmách se zahraničním vlastníkem jsou přibližně o 5-10% spokojenější. Variabilnější platy se vyskytují u všech oborů, mimo kvalifikovaných dělníků v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborů. Variabilitu ve mzdách udávají častěji pracovníci s řídící funkcí a více muži než ženy. Rozdíl mezi pohlavím roste s tím, jak se snižuje kvalita práce.  Pokud i Vy chcete přispět svou zkušeností do našeho dotazníku, data i nadále shromažďujeme. Dotazník naleznete zde.

loading...
Loading...