Mezinárodní srovnání platů v prodeji

Porovnání platů pro pozice Vedoucí prodejny, Prodavač(ka) a Pokladní(k) ve 20 zemích světa.

Toto globální srovnání platů je založeno na vzorku čítající 5472 respondentů, kteří vyplnili dotazník na stránkách projektu WagIndicator v období let 2009-2011.


Stát Medián hodinové mzdy v $ upraven dle PPP
Vedoucí prodejny Prodavač(ka) Pokladní(k)
Hrubá mzda Čistá mzda Hrubá mzda Čistá mzda Hrubá mzda Čistá mzda
Belgie 13,8 9,9 12,2 8,9 11,8 8,6
Dánsko     12,8 8,5    
Finsko 17,9 12,8 12 9,1    
Německo     12,7 8,8 12,6 9
Nizozemsko 13,8 10,2 12,8 9,5 13,1 9,6
Španělsko     10 7,6    
Švédsko 16,3 12 14,9 11    
Velká Britanie     11,6 9    
Česká republika 8,5 6,9 6,1 4,8 5,9 4,7
Maďarsko     4,8 3,2    
Polsko     6,2 4,5    
Argentina 9 7,2 5,7 4,8 5,7 4,3
Brazílie 4 3,3 2,5 2,1 2,5 2
Chile     3,6 2,8    
Mexiko 6 4,4 3,6 2,9 2,7 2,4
Bělorusko 6,1 5,1 3,9 3,3 3,7 3,1
Kazachstán     3,7 3,1    
Rusko 6,7 5,6 4 3,4    
Ukrajina 6,2 5,5 3,3 2,6    
Jihoafrická republika     6 5,7    


Pozn. pro přepočet na $ jsme použili odhady parity kupní síly MMF. Parita kupní síly vyjadřuje počet jednotek národní měny, za který lze koupit stejné množství výrobků a služeb v USA.

 
loading...
Loading...