Krize očima zaměstnanců I.: Stalo se za poslední rok

Propouštění kvůli ekonomické krizi neobchází v Česku ani zahraniční ani čistě české podniky. Oznámení o propouštění zaznamenalo u svého zaměstnavatele v průběhu posledních 12-ti měsíců 43,5 procenta ze 4423 respondentů dotazníku na stránce MujPlat.cz.

Propouštění kvůli ekonomické krizi neobchází v Česku ani zahraniční ani čistě české podniky. Oznámení o propouštění zaznamenalo u svého zaměstnavatele v průběhu posledních 12-ti měsíců 43,5 procenta ze 4423 respondentů dotazníku na stránce MujPlat.cz. Propouštění však výrazněji hrozí v zahraničních společnostech: zatímco jen 30% zaměstnanců pracujících v českých firmách uvedlo, že u jejich zaměstnavatelů došlo k propouštění, až 58% zaměstnanců ve společnostech se zahraničním vlastníkem zaznamenalo propouštění na pracovišti.

Oznámení o propouštění podle věku
Méně než 25 let 32 %
25 až 50 let 52 %
50 až 60 let 43 %
Vzorek 4423 respondetů. Údaj vyjadřuje v dané věkové
skupině podíl těch, kteří zaznamenali, že se u jejich
zaměstnavatele propouštělo.

      Zdroj: MujPlat.cz

Propouštění ohrozilo ve vyšší míře zaměstnance v soukromém než zaměstnance ve veřejném sektoru. Z respondentů pracujících v soukromém sektoru zaznamenalo propouštění až 50%, zatímco ze všech respondentů pracujících ve veřejném sektoře zaznamenalo propouštění na pracovišti jen 30%. Propouštění u svého zaměstnavatele zaznamenali nejméně zaměstnanci vykonávající kvalifikované odborné povolání, např. pracovníci v technických, zdravotnických a administrativních povoláních. Regionální rozdíly v propouštění jsou však minimální a zaznamenali ho pracovníci ve stejné míře ve všech regionech České republiky včetně hlavního města Prahy.

Změny uvnitř firmy

Zaměstnanci se často střetávají i s reorganizací v podniku nebo v organizaci, kde pracují. Na otázku, jestli proběhla v průběhu posledního roku u jejich zaměstnavatele reorganizace, odpovědělo v dotazníku téměř 42% zaměstnanců kladně. Většinou se to dotýkalo zahraničních firem působících v ČR v soukromém sektoru. Nejméně se reorganizace dotkly zaměstnanců na východě republiky v Jihomoravském, Královehradeckém, Ostravském, Olomouckém, Pardubickém, Zlínském kraji a kraji Vysočina.

Reorganizace výrazně postihly mladé lidi, mezi zaměstnanci mladšími 25 let až 62% uvedlo, že u jejich zaměstnanvatele došlo k reorganizaci, která se přímo dotkla i jejich pracoviště. S přibývajícím věkem se tento podíl snižuje. Ve věkové katogorii 25 až 50 let jde o 47% respondentů a mezi 50- až 60-letými respondenty to uvedlo jen 36%.


Reorganizace na pracovišti podle věku respondentů (údaje v %)
 

 Reorganizace na pracovišti podle věku respondentů

      Zdroj: MujPlat.cz

Investice do lidí

Firmy nebojují s hospodářskou krizí jen propouštěním a reorganizací. Více než polovina všech respondentů dotazníku MujPlat.cz uvedla, že v průběhu posledních 12-ti měsíců jim zaměstnavatel nabídl školení.  Školení nabídly svým zaměstnancům hlavně zahraniční firmy. Ze zaměstnanců v zahraničních firmách dostalo nabídku školení 60% zaměstnanců, kteří se zúčastnili našeho průzkumu. Ale ani české firmy výrazně nezaostaly v investicích do svých lidí a nabídly školení 51% svých zaměstanců. Ve věkovém rozdělení zaměstnanců, kterým byla nabídnuta možnost školení a tréninku, jsme nezaznamenali výrazné rozdíly. Školení bylo nabídnuto v porovnatelné míře mladým i starším zaměstnancům.

O průzkumu

Průzkum se konal od 2.3. do 20.4. 2009 formou dotazníku na stránce www.MujPlat.cz a celkově se ho zúčastnilo více jak 9000 respondentů z České republiky. Do tohoto tématu byli zařazeni jen ti respondenti, kteří uvedli, že jsou v čase vyplňování dotazníku zaměstnanci (tj. vyjma podnikatelů, nezaměstnaných atd.). Cílem výzkumu je porovnat skutečné události týkající se změn na pracovišti za poslední rok s očekávaním jednotlivce v nejbližším roce. Tak můžeme zjistit, kdo se nejvíce bojí o své místo a kdo je ve skutečnosti nejvíce ohrožen. A jaké jsou očekávání respondentů na nejbližší rok? O tom se dozvíte v pokračování článku.


13.7.2009

(CELSI – Central European Labour Studies Institute)

loading...
Loading...