Jak štědré budou Vánoce v Česku a ve světě?

MůjPlat.cz i tento rok přináší mezinárodní vánoční porovnání platů. Průzkum kupní síly zaměstnanců za rok 2015 se uskutečnil v 11 zemích světa.

Hodnota dárků, které lidé najdou tento rok pod stromečkem, je do velké míry ovlivněná výškou jejich platu, ale také cenami zboží a služeb. Z údajů z průzkumu MůjPlat.cz na vzorku 61 750 osob vyplývá, že platy Čechů se po zohlednění rozdílů v cenách stále nevyrovnají západní Evropě.

Platí to ve všech sledovaných kategoriích, od specialistů přes administrativní pracovníky, pracovníky ve službách a obchodě, kvalifikované pracovníky a řemeslníky až po nekvalifikované pracovníky. V porovnání s některými zeměmi východní Evropy, Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky by však měli mít Češi bohatší Vánoce. Češi si také rozbalí větší vánoční balíček než jejich slovenští kolegové.

Pro mezinárodní porovnání platů ve sledovaných kategoriích využívá MůjPlat.cz přepočet platů na paritu kupní síly vyjádřenou v amerických dolarech podle Mezinárodního měnového fondu. Parita kupní síly vyjadřuje v praxi hodnotu zboží a služeb, které si za daný plat lidé v Česku koupí v přepočtu na dolary.

MůjPlat.cz se v předvánočním porovnání platů zaměřil na platy specialistů. Patří tam například platy učitelů, lékařů, psychologů, právníků a také platy žurnalistů. Čeští specialisté si za průměrnou hodinovou mzdu vyjádřenou mediánem nakoupí zboží odpovídající kupní síle 12,88 dolarů v USA. Přitom Vánoce specialistů v USA, jejichž kupní síla za hodinu práce je až 28,44 dolarů, budou dvakrát bohatší, než budou mít jejich čeští kolegové.

V západní Evropě jsou platy specialistů také dvakrát vyšší než v Česku. V Německu specialisté vydělávají 25,51 dolarů na hodinu, ve Velké Británii 20,20 a ve Francii 21,85 dolarů v paritě kupní síly na hodinu.

Skromnější Vánoce budou mít specialisté zemí jako Brazílie, Slovensko, Keňa, Rusko, Ukrajina a Indonésie. V Brazílii hodinová mzda specialistů představuje 11,40 a na Slovensku 10,50 dolarů na hodinu. Nejméně si budou moct dovolit specialisté v Indonésii, jejichž kupní síla je v porovnání se slovenskými pracovníky jen třetinová (3,15 USD).

Tabulka: Porovnání hrubé hodinové mzdy v paritě kupní síly ve světě (medián, mezinárodní USD v paritě kupní síly)

 

Hrubá hodinová mzda

Specialisté

Administrativní pracovníci

Pracovníci ve službách a obchodě

Kvalifikovaní pracovníci a řemeslníci

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

USA

20,21

28,44

13,86

9,00

15,39

9,24

Německo

19,38

25,51

16,61

13,12

18,19

13,29

Velká Británie

16,34

20,20

12,71

10,66

14,21

10,97

Francie

15,66

21,85

12,75

11,93

13,62

10,92

Česko

10,39

12,88

8,76

7,30

8,59

6,44

Slovensko

8,40

10,50

7,51

5,58

7,52

6,29

Rusko

6,33

7,23

4,97

3,51

5,20

3,16

Brazílie

5,89

11,40

3,97

3,47

5,90

3,70

Keňa

5,70

6,61

3,62

1,97

3,54

1,82

Ukrajina

4,21

4,74

3,58

2,90

4,16

2,74

Indonésie

2,95

3,15

2,36

1,92

2,84

2,18

Zdroj: MůjPlat.cz a Wageindicator.org.

Poznámky:

Medián hrubé mzdy je hodnota, která rozděluje soubor dat na dvě stejně velké části. Polovina zaměstnanců má tak hodinovou mzdu vyšší a polovina nižší, než je hodnota mediánu. Výhodou mediánu oproti průměru je, že není ovlivněný extrémně vysokými anebo extrémně nízkými hodnotami v daném souboru dat.

loading...
Loading...