I v době krize by se společnosti měly starat o důstojné pracovní podmínky pro své zaměstnance. Jak jste na tom Vy?

Jaké pracovní prostředí management podniku pro své zaměstnance připraví, takové může očekávat výkony svých zaměstnanců. Produktivita, kvalita a dodržování zásad bezpečnosti při práci spolu úzce souvisí. Dodržování zásad bezpečnosti práce má vliv na vyšší kvalitu pracovního života a pracovní pohody. Lepší pracovní podmínky, bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vedou k vyšší produktivitě práce a k větší konkurenceschopnosti společnosti. Tento fakt si ale stále neuvědomují všechny organizace ani někteří zaměstnanci. Jaká je tedy realita?

Jaké pracovní prostředí management podniku pro své zaměstnance připraví, takové může očekávat výkony svých zaměstnanců. Produktivita, kvalita a dodržování zásad bezpečnosti při práci spolu úzce souvisí. Dodržování zásad bezpečnosti práce má vliv na vyšší kvalitu pracovního života a pracovní pohody. Lepší pracovní podmínky, bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vedou k vyšší produktivitě práce a k větší konkurenceschopnosti společnosti. Tento fakt si ale stále neuvědomují všechny organizace ani někteří zaměstnanci. Jaká je tedy realita?

Ve středu 26.5. 2010 bylo oceněno osm společností, které splnily podmínky kvality pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v projektu Bezpečný podnik – vyšší kultura práce organizovaném Ministerstvem práce a sociálních věcí a Státním úřadem inspekce práce. Systematická péče v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by však měla být nedílnou součástí každé společnosti. 

Zkvalitňování pracovních podmínek a pracovního prostředí patří také mezi jednu z priorit Evropské unie. Na nová rizika a na uplatňování nových technologií v souvislosti se změnami hospodářských, sociálních a demografických podmínek v Evropě je třeba neustále reagovat. Snížení pracovní úrazovosti a nemocnosti je i součástí nové strategie EU, která si dává za cíl do roku 2012 snížit počet pracovních úrazů o 25%. Předpokladem k dosažení tohoto cíle je prosazení a realizace bezpečnosti práce zapojením všech zaměstnanců a zařazení bezpečnostní politiky do celkového managementu. Co si myslíte Vy o kvalitě pracovního života na Vašem pracovišti?

 Pokud Vás zajímá, jaká je Vaše pracovní situace v porovnání s mezinárodními pracovními standardy vytvořenými Mezinárodní organizací práce, udělejte si náš test důstojné práce. Zjistíte tak, jestli podmínky na Vašem pracovišti jsou v souladu s podmínky platnými nejenom v České republice, ale i na mezinárodní úrovni. Díky našemu testu si ověříte, jak Váš zaměstnavatel dodržuje pracovněprávní předpisy a zároveň se dozvíte více o Vašich právech zaměstnance. Ke každé odpovědi dostanete tip na zlepšení Vaší pracovní situace. Tím také i Vy přispějete k zajištění důstojných pracovních podmínek v České republice.

 

Zdroj: MPSV, Státní úřad inspekce práce

loading...
Loading...