Mezinárodní organizace práce přispívá ke zlepšování Vašich pracovních podmínek. Víte jak?

Udržitelný rozvoj a tvorba produktivních pracovních míst jsou vzhledem k současnému ekonomickému a sociálnímu vývoji témata, na která se ubírá pozornost. Právě Mezinárodní organizace práce (ILO) zaštiťuje myšlenky důstojné práce a kvalitního zaměstnání jako předpoklad k dosažení spravedlivější globalizace a ekonomického růstu.

Udržitelný rozvoj a tvorba produktivních pracovních míst jsou vzhledem k současnému ekonomickému a sociálnímu vývoji témata, na která se ubírá pozornost. Právě Mezinárodní organizace práce (ILO) zaštiťuje myšlenky důstojné práce a kvalitního zaměstnání jako předpoklad k dosažení spravedlivější globalizace a ekonomického růstu. Od roku 1919, kdy byla Mezinárodní organizace práce založena, se ILO zabývá výzkumnými, školícími a vzdělávacími programy. Významnou charakteristikou organizace je skutečnost, že při formulaci jejích politik a programů využívají zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů stejného hlasu jako zástupci států.

V těchto dnech probíhala v Ženevě každoroční Mezinárodní konference práce. Prioritními tématy letošního setkání byla politika podporující zaměstnanost, boj proti dětské práci a proti chudobě. Podle odhadů ILO 215 miliónů dětí mladších 18 let vykonávají práce, které jsou škodlivé pro jejich psychické zdraví a vývoj. Proto je odstranění dětské práce jedním z nejnaléhavějších problémů. ILO se zabývá i důstojnou prací pro zaměstnance v cizí domácnosti nebo problematikou HIV/AIDS na pracovišti s cílem zmírnit dopady krize na zranitelnou skupinu zaměstnanců. 

Tvorba bohatství, zaměstnanosti a důstojných pracovních podmínek by se měla týkat i chudých částí světa. To vyžaduje změnu pohledu na rozvojové státy a jejich pracovní sílu. Od roku 2007 do konce roku 2009 přibylo podle zprávy ILO přibližně 34 miliónů nezaměstnaných, což představuje odhadované zvýšení o 0.9 procenta světové nezaměstnanosti. Nezaměstnanost stoupá v mnoha zemích, proto by agenda důstojné práce a udržitelného rozvoje měla být podporována v co nejvíce zemích.

I Vy si můžete otestovat, jaká je úroveň pracovních podmínek v České republice. Pokud Vás zajímá, jak Váš zaměstnavatel dodržuje platné mezinárodní pracovní úmluvy a doporučení, vyzkoušejte si náš test důstojné práce.   

Zdroj: ILO, OSN

loading...
Loading...