Češi jako chudí příbuzní v Evropské unii

Obecně známým faktem je, že v Česku jsou mzdy nižší než v západní Evropě. Při porovnávání mezd je třeba brát v úvahu i opačnou stranu mince. Tvoří ji cenové rozdíly, které jsou v západních ekonomikách tradičně vyšší než v Česku.

Jaké výrazné jsou tyto rozdíly? Díky srovnání mezd členských států Evropské unie se můžeme na to podívat jednou optikou.

V průzkumu byly použity průměrné čisté mzdy členských států Evropské unie získané z místních statistických úřadů za rok 2015. Výše ​​platů v jednotlivých zemích byla vypočítána jako procento české průměrné mzdy. Výsledné procentní podíly mezd v zemích Evropské unie nám poskytují objektivní srovnání platů, protože jsou očištěny od daní a přepočte kupní síly dané země.

Rozdíly v příjmech obyvatel jednotlivých zemí jsou propastné. Ne každý občan Evropské unie má stejně hluboko do své peněženky. Procentuální rozdíl mezd se pohybuje od 75% v Rumunsku až po 230% v Lucembursku oproti české průměrné mzdě.

Zatímco Lucemburčané a Dánové dosahují průměrný čistý plat vyšší než dvojnásobek české čisté průměrné mzdy, takoví Rumuni vydělají o čtvrtinu méně, což je nejméně ze všech zemí EU. Jen o něco lépe se daří Bulharům a Maďarům. Obyvatelé obou zemí musí vyžít po zohlednění cenové hladiny s výplatou představující jednu třetinu mzdy průměrného Lucemburčana.

Ve srovnání s našimi sousedy mají nižší platy než v Česku už jen na Slovensku, což představuje 98% průměrné české mzdy, naopak nejlépe se mají Němci, kteří měsíčně v čistém vydělají až o 86% více než průměrný Čech.

loading...
Loading...