Ambiciozní ženy - překvalifikované v nedostačně placených zaměstnáních

Pracující ženy v České republice poukazují na fakt, že se podílí na povinnostech v domáctnosti více než jejich partneři, kteří s nimi domácnost sdílejí. Rozdíl se ještě prohlubuje, pokud má pár děti. Pro ženy s dětmi podobně jako pro muže je mnohem težší skloubit práci a rodinu než pro bezdětné páry. Ženy více jak muži začínají preferovat práci na částečný úvazek, aby se mohly věnovat dětem. Ženy s dětmi tvrdí, že mají méně příležitostí k budování své kariéry v porovnaní s muži mající děti.

Pracující ženy v České republice poukazují na fakt, že se podílí na povinnostech v domáctnosti  více než jejich partneři, kteří s nimi domácnost sdílejí. Rozdíl se ještě prohlubuje, pokud má pár děti. Pro ženy s dětmi  podobně jako pro muže je mnohem težší skloubit práci a rodinu než pro bezdětné páry. Ženy více jak muži začínají preferovat práci na částečný úvazek, aby se mohly věnovat dětem.  Ženy s dětmi tvrdí, že mají méně příležitostí k budování své kariéry v porovnaní s muži mající děti.

Tento obraz vychází ze studie 43 zemí a celosvětově porovnává faktory ovlivňující rozhodování žen týkající se práce. Výsledky jsou založeny na náhodném výběru z 345 000 dat shromážděných pomocí online výzkumů WageIndicatoru v roce 2008 a v prvním čtvrtletí roku 2009 v 43 zemích. Data byla analyzována  Income Data Services, britským výzkumným partnerem WageIndicatoru v zastoupení Mezinárodní odborové konfederace (MOK).  Zpráva také využívá test důstojné práce, který je praktickým prostředkem umožňující každému ověřit si, zda jeho pracovní prostředí  je ve shodě s minimálními standardy stanovenými národními a mezinárodními standardy. Výsledky jsou publikovány 8. března na Mezinárodní den žen.

Mezi klíčové oblasti analýzy patřily témata jako ochrana matek na pracovišti, diskriminace zahrnující rovné odměňování a rovné příležitosti pro pracující rodiče.

Analýza testu důstojné práce ukazuje, že zkoumané země včetně České republiky mají právní rámec pro podporu pracujících žen skrze ochranu matek, práva na rovné odměňování a ochranu před diskriminací. Ačkoliv tyto národní předpisy jsou všeobecně ve shodě s mezinárodními standardy stanovenými  Mezinárodní organizací práce, výsledky výzkumu WageIndicatoru upozorňují na fakt, že ženy stále nemají stejné pracovní  možnosti jako muži.

Hlavní souhrnné výsledky zprávy MOK poukazují na to, že ženy jsou stejně ambiciozní jako muži, pokud jde o jejich kariéru.  Stejně jako muži, ženy považují řádný plat a příležitosti odměn za největší motivaci při budování kariéry. Tyto priority nejsou ovlivněny tím, zda má žena nebo muž děti. Velice často jsou ženy překvalifikované v práci, kterou dělají, zatímco v případě mužů tomu tak není. To znamená, že je zde mnoho potenciálu, který zůstává nevyužit, protože ženy jsou frustrovány v kariérních ambicích. Situace se zhoršuje od té doby, co pracují matky jsou placeny běžně méně než bezdětné pracující ženy. Břímě domácnosti a péče o děti v kombinaci s nedostačným platovým oceněním vede pracující matky do slepé uličky.

Pro více informací navštivte stránky WageIndicator.

loading...
Loading...