Důležité body

  • dejte si záležet - kvalita rozhoduje
  • nejčastěji je upřednostňován tzv. strukturovaný životopis
  • důležitá je stručnost, výstižnost, přehlednost
  • pozor na gramatické a stylistické chyby
  • vždy uvádějte pouze pravdivé informace
  • používejte šablony
  • pokud se orientujete v odborné terminologii, neváhejte ji využít

Jak napsat dobrý životopis

Životopis by měl obsahovat přehled relevantního vzdělání a pracovních zkušeností. Nezapomínejte na to, že uchazečů o pozici může být mnoho, a proto budoucí zaměstnavatel či personalista ocení stručnost, výstižnost, snadnou čitelnost a orientaci v textu. Zde několik rad, které by vám mohly pomoci:

Přehlednost  je důležitá

Nejčastěji je upřednostňován tzv. strukturovaný životopis. Tento typ životopisu je oblíbený díky přehlednosti a uspořádání, s jakými jsou informace o vás poskládány. Přehlednost podtrhuje i rozdělení na tematické části, jakou jsou osobní údaje, vzdělání a pracovní zkušenosti.

Pracovní zkušenosti - buďte konkrétní

Při výpisu pracovních zkušeností buďte konkrétní a popište, co bylo vaší pracovní náplní. Pokud nemáte dostatek praxe v oboru, zmiňte vaši flexibilitu a ochotu učit se novým věcem. V případě, že vám chybí odborné vzdělání, vyplňte tuto mezeru kurzy a certifikáty, které jste získali. V životopise by mělo být uvedeno nejvyšší dosažené vzdělání, není potřeba vypisovat jednotlivé stupně, které vás dovedli až k tomu nejvyššímu.

V žádném případě nelžete!

Nemá cenu lhát. Při psaní životopisu se mnohdy snaží jeho autoři zlepšit své postavení zkreslováním údajů o sobě.  Přidáváním nepravdivých informací do svého životopisu se mohou vaše šance spíše oslabit, protože každý dobrý personalista nesprávnost zjistí a stanete se pro něj neseriózní osobou.

Šablony jsou důležité  

Věnujte pozornost i grafické úpravě textu. Hotové šablony můžete získat na internetu nebo z MS Wordu. Pokud se rozhodnete vytvořit vlastní CV bez připraveného vzoru, dodržujte přehlednost a vyvarujte se přílišného používání formátů a druhů písmen. Skromnosti využívejte i při barevném provedení.

Gramatické chyby a špatná stylistika budí špatný dojem

Nezapomeňte také zkontrolovat text po stránce pravopisu a gramatiky. Mělo by být samozřejmostí, že Váš životopis nebude obsahovat ani tyto chyby. Z hlediska stylistiky se vyhýbejte hovorovým výrazům, které mohou snížit kvalitu dokumentu. Naopak pokud se orientujete v odborné terminologii, neváhejte ji využít. Poukazuje to jen na to, že danému oboru rozumíte.

Dobře napsaný životopis, dobrý start ve Vaší kariéře

Životopis, známý také jako curriculum vitae (CV), je často prvním kontaktem s potencionálním zaměstnavatelem. Znamená to tedy, že je to vaše první prezentace, která ovlivní rozhodování budoucího zaměstnavatele, zda vás pozve na pracovní pohovor. Záleží na tom, jaké informace o sobě v životopise uvedete a jaký způsobem s nimi budete pracovat. Základem by pro vás měl být fakt, že je důležité vyvarovat se nepodstatným informacím a naopak zdůraznit vaše přednosti. Jde přece o to, aby bylo zřetelné, že právě vy jste nejlepším uchazečem na danou pozici.

loading...
Loading...