Bezplatné testy o snížení rozdílů v platech mužů a žen

Nerovnost v odměňování žen a mužů je nákladná záležitost. Platový rozdíl v České republice na úrovni 22,10 % znamená, že se příjem žen po dobu 30 let podstatně snižuje. Abychom ženám, mužům a jejich zaměstnavatelům mohli pomoci, byly vytvořeny dva testy jeden pro zaměstnance, jeden pro zaměstnavatele. Oba dávají rychlý přehled o tom, jak snížit rozdíly v platech žen a mužů.

Volba odvětví a volba povolání do velké míry ovlivňuje rozsah rozdílů v odměňování žen a mužů. Je doporučováno, aby si zaměstnanci udržovali výdělečnou činnost v dobré kondici a využívali možnost dodatečného vzdělávání a školení. Také se doporučuje zůstat na trhu práce co nejdéle - ukončení a odchod z práce v čase, kdy začínáme plánovat rodinu může v budoucnosti přinést těžkosti při snaze o návrat na dobře placenou pozici. Z praxe víme, že ženy s dětmi obvykle nejen, že méně pracují, ale i méně využívají možnosti dodatečného vzdělávání a školení, a proto mají i menší šanci na dobrou kariéru. Zvyšující se rozdíly v odměňování žen a mužů jsou tedy výsledkem kombinace několika rozhodnutí, které zaměstnanec ve svém pracovním životě udělá. Test pro zaměstnance nabízí možnost vyzkoušet si, jak byste se rozhodli vy.

Test pro zaměstnavatele zahrnuje další právní aspekty. Jako zaměstnavatel byste nechtěl být obviněn z diskriminace na základě pohlaví.
  • Ale jak se ujistit, že je vyplácena stejná odměna za stejnou práci?
  • Jak dodržovat předpisy Mezinárodní organizace práce a EU?
  • Jak se vyhnout sexuálnímu obtěžování v práci?
  • Jak předcházet diskriminaci, když jedna z vašich zaměstnankyň je těhotná?

Test práce žen a mužů, který je k dispozici on-line prostřednictvím internetových stránek Mujplat.cz a WageIndicator pomáhá zaměstnavatelům, aby se vyhnuli trapným situacím a chybám, které jsou finančně nákladné.


Test pro zaměstnance

Test pro zaměstnavatele
loading...
Loading...