Minimální Mzda V České Republice - Často Kladené Otázky

Jsou ve vaší zemi samostatné právní předpisy související s minimálními mzdami?

Minimální mzda v České republice je upravena v Zákoníku práce č. 262/2006 (§111) a nařízení č. 567/2006, kterým se stanoví výše minimální mzdy.

Existuje jedna nebo více minimálních mezd, která je stanovena zákonem?

Existuje více než jedna minimální mzda v České republice.

Na jaké úrovni jsou minimální mzdy stanoveny?

Výše minimální mzdy je stanovena ve vnitrostátních právních předpisech. Existuje jedna národní zákonná minimální mzda. V právních předpisech je ustanoveno 8 skupin zaměstnání v závislosti na složitosti, obtížnosti pracovních úkolů a odpovědnosti zaměstnance. Každé skupině je přiřazena odpovídající minimální mzda.

Na jakém základě je minimální mzda vypočítávána?

Minimální mzda je vypočítávána hodinově nebo měsíčně.

Je týdenní/měsíční minimální mzda založena na nějakém fixním počtu hodin?

Zaměstnanci mají nárok na měsíční minimální mzdu, pokud je jejich pracovní doba 40 hodin týdně.

Podílejí se vládní orgány, zaměstnavatel a/nebo zástupci odborů na nastavení minimálních mezd?

Zástupci z různých ministerstev, zástupci ze Svazu průmyslu, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Českomoravské konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů se podílejí na ustanovení minimální mzdy.

Jak je o zvýšení (úpravách) minimální mzdy/mezd rozhodováno?

O zvýšení minimálních mezd je rozhodnuto po konzultaci mezi zástupci zaměstnavatelů a odborů.

Z čeho se skládá minimální mzda ve vaší zemi?

Existuje pouze fixní složka minimální mzdy.

Jak často je fixní složka minimální mzdy aktualizována?

Fixní složka minimální mzdy není aktualizována v žádném konkrétním intervalu.

Jaké je měřítko/ jsou měřítka, na základě kterých je minimální mzda zvyšována?

Zvýšení minimální mzdy je založeno na mzdové indexaci & indexaci spotřebitelských cen.

Jaká je hranice chudoby ve vaší zemi? (V národní měně)

Kliknutím na tento odkaz se dozvíte národní hranici chudoby, spolu s hodnotou minimální mzdy, životního minima a reálné mzdy. Vyberte měnu (euro nebo jinou národní měnu) a zjistíte, jaká je národní hranice chudoby

Jak je dodržování minimální mzdy regulováno?

Kontroly mohou provést Státní úřad inspekce práce a jeho místní úřady.

Jaké právní sankce mohou být použity, pokud dojde k nedodržování?

V případě nedodržování jsou uloženy pokuty.

Jsou sankce použity často?

Sankce jsou často uplatňovány, pokud dojde k odhalení porušení pracovního práva.

Podílejí se zaměstnavatel a/nebo zastupitelé odborů na postupech zajišťující dodržování?

Zaměstnavatelé a zástupci odborů se nepodílejí na postupech zajišťujících dodržování.

Komu/kde si mohou jednotlivci stěžovat, pokud si myslí, že vydělávají méně než minimální mzdu?

Zaměstnanec se může obrátit na místní úřad pro inspekci práce a na odbory, ty svým jménem nahlásí případ úřadu pro inspekci práce. Samotné odbory nejsou oprávněni vést inspekci.

Který měsíc v roce je hodnota minimální mzdy ve vaší zemi upravována?

Minimální mzda je obvykle upravena v lednu nebo v červenci.

loading...